disclaimer

Informace uvedené na webových stránkách www.oziveni.cz jsou poskytovány zdarma, mají obecný charakter a vztahují se k vybraným tématům, kterým se Oživení, z.s. věnuje v rámci své činnosti. Neslouží jako zdroj odborného nebo právního poradenství a v žádném případě nenahrazují profesionální právní služby.

Oživení, z.s. vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistilo, že informace uvedené na webu www.oziveni.cz jsou aktuální a přesné v době jejich zveřejnění, avšak nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich správnost, spolehlivost, aktuálnost nebo úplnost. Oživení, z.s. neodpovídá za jakékoliv následky způsobené užitím těchto informací.

V případě potřeby řešení konkrétní právní otázky doporučujeme obrátit se na bezplatnou právní poradnu Oživení, z.s.

Webové stránky www.oziveni.cz mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Oživení, z.s. nemůže jejich obsah, provoz ani kontrolu nad nimi nijak ovlivnit a nepřebírá za ně jakoukoli odpovědnost.