Pardubický kraj

Kauza výstavby pěší zóny ve východočeském Žamberku byla podle orgánů činných v trestním řízení učebnicovým příkladem zmanipulované veřejné zakázky. Ačkoliv celá věc skončila již před pěti lety odsuzujícím rozsudkem, škodu způsobenou na majetku města ve výši několika milionů se nedařilo vymoci, neboť bývalé vedení obce je stále v radě města. Na úmyslné blokování projednání nároku na náhradu škody v zastupitelstvu jsme opakovaně upozorňovali všechny zastupitele. Jelikož začátkem letošního roku došlo k promlčení veškerých nároků, podali jsme trestní oznámení. Kauzou se bude ještě zabývat Nejvyšší státní zastupitelství.


[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]

Stará korupční kauza, za kterou bývalý místostarosta Ryan Strnad šel dokonce na pět let do vězení, vstupuje do své poslední fáze. Škodu způsobenou na majetku obce ve výši několika milionů se již několik let nedaří vymoci, neboť bývalé vedení obce je stále v radě města. Případ dobře ilustruje slabá místa legislativy k obecnímu zřízení i nulovou odpovědnost zastupitelů za správu obecního majetku.

 

Obec Hradec nad Svitavou (dále jen „Zadavatel“) ve věci veřejné zakázky Realizace úspor energií na ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou, ev. č. v informačním systému veřejných zakázek 364889 (dále jen „zakázka“) postupoval dle názoru Oživení v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když  na profilu zadavatele nezveřejnil položkový rozpočet s odůvodněním, že tento by měl údajně podléhat ochraně z důvodu obchodního tajemství.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 9.000.000,- Kč. Společnost se s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle svého vyjádření neztotožňuje a podala proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže správní žalobu. Ve věci dosud nebylo rozhodnuto. Za účelem vymožení škody po odpovědných osobách vzniklé společnosti zaplacením této pokuty nečiní žádné kroky a dle svého vyjádření vyčkává rozhodnutí soudu. Nárok na náhradu škody přitom bude promlčen po uplynutí subjektivní promlčecí doby, a to dne 9.9.2014. Společnost je tak povinna činit kroky k vymožení náhrady škody dříve, než-li bude pohledávka z důvodu promlčení prakticky nevymahatelná.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci Horka I. v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 400.000,- Kč. Obec se s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle svého vyjádření neztotožňuje, žalobu ve správním soudnictví však nepodala. Za účelem vymožení škody po odpovědných osobách vzniklé obci zaplacením této pokuty ani nečiní žádné kroky.
Do právní poradny občanského sdružení Oživení přišel v listopadu 2011 podnět upozorňující na nestandardní výběrové řízení, jehož zadavatelem byly Služby města Pardubic, a.s. Po zhodnocení případu se občanské sdružení Oživení rozhodlo podat v této věci podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.