Bohumín Tag

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Bohumín v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 10.000,- Kč. Město škodu představující uvedenou pokutu však po nikom nevymáhá.