boj proti korupci Tag

Současná vláda ČR proklamuje boj proti korupci jako jednu ze svých hlavních priorit. Přední české protikorupční organizace hodnotí v polovině běhu Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (dále jen Strategie) jedenáct hlavních programových oblastí, jež považují za prioritní a kterým by se v rámci plnění vládní protikorupční strategie mělo věnovat nejvíce pozornosti a úsilí.
Celkem 447 nově zvolených zastupitelů se dosud zavázalo, že budou prosazovat opatření proti korupci v 207 samosprávách v ČR. To vyplývá z vyhodnocení dvou veřejných internetových výzev – Semilské výzvy a Protikorupčního desatera, zaměřených na prosazování protikorupčních opatření v rámci předvolební kampaně do komunálních voleb na podzim roku 2010.