Centrum Palmovka Tag

Oživení v rámci činnosti právní poradny obdrželo podnět týkající se veřejné zakázky akciové společnosti Městské části Prahy 8. Dne 18. března 2013 uveřejnila na profilu zadavatele akciová společnost Centrum Palmovka, jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 8, výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku Technický dozor investora a koordinátor BOZP vázající se k výstavbě objektu Nová Palmovka.