ČVUT Tag

ČVUT v roce 2013 poptávala ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatele - Poradce pro komunitární programy. Oživení po prostudování podkladů dospělo k závěru, že zadávací dokumentace je zpracována v rozporu se zákonem. S podnětem na přezkoumání postupu zadavatele se Oživení obrátilo v říjnu 2013 jak na ÚOHS, tak na Ministerstvo školství (poskytovatel dotace). Zadavatel následně zadávací řízení zrušil.