Martin Kameník Tag

Praha 6 i přes pochybnosti vypsala nadlimitní zakázku na instalaci a provoz odpadkových košů. Čtyřletý tendr vyjde zhruba na 60 milionů korun. Proti se staví opozice i občanské sdružení Oživení, které se dlouhodobě zabývá případy korupce. Mluvčí radnice Adam Halmoši ale pochybení odmítl.
Ve veřejných zakázkách se ročně protočí stovky miliard korun. Jak vypadají pravidla hry půl roku poté, co tendry upravila zásadní novela?
Sedm samospráv se zapojilo do projektu Oživení, o. s. a účastní se protikorupčního auditu, který je zaměřen na rizikové oblasti, jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, informační a mediální politika, transparentní rozhodování orgánů samospráv a dalších citlivých s korupcí spojovaných témat. První výsledky auditu se týkají oblasti veřejných zakázek. Nejčastější korupční rizika se objevily při zadávání zakázek městskými obchodními společnostmi, při využívání externích administrátorů zakázek a při zadávání zakázek malého rozsahu. Zároveň jsme zaznamenali pozitivní případy systematické interní kontroly jednotlivých zakázek nebo zveřejňování uzavřených smluv s dodavateli ještě před účinností novely zákona o veřejných zakázkách.
Martin Kameník je nepřehlédnutelná postava. Hubeného třicátníka prodlužují navíc dredy do výšky skoro dvou metrů. Díky nim jsem si ho všiml v jedné televizní debatě, kterou osvěžil nejenom netradičním zjevem, ale také jasně formulovanými názory. Svůj profesní život se rozhodl spojit s neziskovým sektorem Oživení.

Královéhradečtí radní v úterý na mimořádné valné hromadě městské společnosti Tepelné hospodářství přijali rezignaci Zdeňka Harapáta na místo v představenstvu. Předseda krajské TOP 09 Harapát den před tím oznámil, že odejde kvůli možnému střetu zájmů. "Každý musí respektovat zákony České republiky. Proto jsem z důvodu možného...

Podle nové mezinárodní studie se velké korupční případy zpravidla dějí pod legální zástěrkou. Zpronevěřený státní majetek a další výnosy z trestné činnosti se často schovávají v různých prázdných firmách, nadacích či fondech. Studii pod hlavičkou Světové banky a Úřadu OSN proti drogám a zločinu vypracovala iniciativa...

Sdružení Oživení představilo dva videospoty, které mají veřejnost upozornit na to, že se korupce v Česku stává normou. Autoři ilustrují korupci v ambulantní čekárně a na nádraží. Ani na jednom místě se lidé nedočkají požadované služby. Lékař je neošetří, vlak nepřijede. Došly totiž peníze. Za bující...

Tisková zpráva Oživení, o. s., 13. října 2011 Sedm samospráv se zapojilo do projektu občanského sdružení Oživení a účastní se protikorupčního auditu zaměřeného na rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační politika a transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností ovládanými samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů a vyřizování stížností úřadem samosprávy. Součástí auditu je i sada doporučení, které se samosprávy zavázaly implementovat a informovat veřejnost , jak se jejich uplatnění v praxi daří naplňovat.