nehospodárnost Tag

Jen dva kraje - Praha a Jihočeský - mají na svých stránkách zveřejněnou databázi smluv, které uzavírají. Velmi špatně si kraje vedou také v otázce zveřejňování seznamu faktur, nebo informací o nemovitém majetku krajů. Vyplývá to z projektu Hodnocení transparentnosti krajů, které v Česku poprvé provedla protikorupční organizace Oživení ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla.
Rozsáhlých machinací a porušení povinnosti při správě cizího majetku se podle nevládní organizace Oživení o. s. dopustil Jiří Slavíček, správce konkurzní podstaty státního podniku Dostihové závodiště Praha. Pro nevýhodný prodej pozemků závodiště v Chuchli firmě Turf Praha a pronájem pozemků za nápadně výhodných podmínek pro společnost TMM, podala protikorupční organizace trestní oznámení k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, podnět Městskému soudu v Praze ke zproštění funkce správce konkurzní podstaty a podnět k provedení kontroly Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.