Rakovník Tag

Tehdejší starosta obce Rakovník ukončil v roce 1999 pracovní poměr se zaměstnancem obce. Nespokojený zaměstnanec podal na obce žalobu na neplatnost skončení pracovního poměru a vysoudil na obci náhradu mzdy.
Spor mezi úřednicí Janou Titzlovou a Městským úřadem (MěÚ) Rakovník pokračuje. K odvolání tajemnice MěÚ Rakovník Elišky Holkové nyní vyzvalo i občanské sdružení Oživení. Podle něho tajemnice závažně porušila své povinnosti a měla by post opustit.