Uzavřené kauzy Tag

Oživení v rámci činnosti právní poradny obdrželo podnět týkající se veřejné zakázky akciové společnosti Městské části Prahy 8. Dne 18. března 2013 uveřejnila na profilu zadavatele akciová společnost Centrum Palmovka, jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 8, výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku Technický dozor investora a koordinátor BOZP vázající se k výstavbě objektu Nová Palmovka.

V rámci činnosti naší právní poradny jsme obdrželi podnět týkající se veřejné zakázky ,,Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu“ ev. č. ve věstníku veřejných zakázek (ISVZUS) - 222697 jejímž zadavatelem je VTP AT Milovice, o.p.s. Hodnota zakázky byla stanovena na částku 404.750.000,- Kč. Projekt byl financován v rámci operačního programu Podnikání a inovace - Prosperita Výzva IV.
Z evropských prostředků je financována šifrovaná komunikace mezi sousedními obcemi dvou přeshraničních mikroregionů.  Podmínka vysokého zabezpečení komunikace se od samého začátku jeví v tomto projektu jako zcela nadbytečná. Zabezpečit komunikaci mezi obcemi je mnohem snazší, než zabezpečit účelnost využívání finančních prostředků v rámci čerpání veřejné podpory a to nejen z evropských dotačních titulů, ale i z rozpočtů obcí a tedy i nás občanů.
Obec Kramolná (1070 obyvatel) vypsala veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce za 2,3 milionu Kč bez DPH přes vánoční svátky. Stavba má být financována z Operačního programu životního prostředí.
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v březnu 2012 otevřené řízení na veřejnou zakázku „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“, evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ 211561. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na částku 73 240 000,- Kč bez DPH.

Dne 14. září 2012 zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo  odůvodnění veřejné zakázky „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“. Zakázka předpokládá zajištění údržby zeleně a úklidové práce na území Prahy 6 v celkové předpokládané hodnotě 550 mil. Kč