Uzavřené kauzy Tag

Obec Syrovátka (cca 400 obyvatel, okres Hradec Králové) uzavřela dne 11. 7. 2007 kupní smlouvu, kterou prodala pozemky obce fyzické osobě za kupní cenu 795.600,- Kč. Podmínkou smluvené kupní ceny byl požadavek obce, aby na těchto pozemcích byly postaveny 4 rodinné domy a to tak, aby s užíváním těchto staveb mohlo být započato nejpozději do konce roku 2011. Při nedodržení těchto podmínek měla obec v úmyslu „vrátit“ kupní cenu oproti vrácení pozemků, avšak tyto podmínky popsala ve smlouvě jen velmi vágně a neurčitě. Lze uzavřít, že obec nezajistila dostatečnou ochranu svého majetku, když správným postupem bylo uzavřít s kupcem pouze smlouvu o smlouvě budoucí a k převedení vlastnického práva na kupujícího přistoupit až po splnění podmínky obce.

Městská část Praha 10 realizovala v roce 2009 projekt nazvaný ,,Úřad přátelský podnikatelům" (operační program Praha - Konkurenceschopnost - OPPK). Na realizaci projektu poskytlo Hlavní město Praha dotaci ve výši 10.929.386,59 Kč.

Do právní poradny občanského sdružení Oživení přišel v listopadu 2011 podnět upozorňující na nestandardní výběrové řízení, jehož zadavatelem byly Služby města Pardubic, a.s. Po zhodnocení případu se občanské sdružení Oživení rozhodlo podat v této věci podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Dopravní podnik hlavního města Prahy dospěl dle informací ČT v roce 2009 k závěru, že některý jeho majetek je pro něj již nepotřebný. Mezi tímto majetkem se nacházely i tři stanice metra včetně jejich nadzemních částí (vestibulů) a přilehlých pozemků, na kterých lze dle územního plánu Hlavního města Prahy stavět.
Společnost Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s., IČ: 28954874, dále jen "IR" založila původně Městská část Praha 3. Těsně před volbami v roce 2010 byla mezi Městskou část a městskou společnost IR účelově vložena ještě jedna akciová společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.,
Projekt Nové radnice MČ Praha 12 plánuje již mnoho let. Původně MČ plánovala přestavbu budovy Prioru na Sofijském náměstí. Snad i proto se MČ v roce 2005 rozhodla prodat své vlastní stavební pozemky pro radnici společnosti Kuchař & Thein, s.r.o. (výkonný developer projektu FINEP CZ, a.s.).
Poradna Oživení se v červnu 2011 začala zabývat stále neukončeným a již několik let se táhnoucím případem černé stavby vilového domu na pozemcích v blízkosti vlakového nádraží Praha Stodůlky.
Oživení financuje právní pomoc zastupiteli a členu finančního výboru městské části Praha 1 (MČ), který usiluje o přímý přístup do účetní databáze MČ za účelem výkonu svého mandátu. Filip Pospíšil je nejen zastupitelem, ale zároveň i členem finančního výboru. Přístup do účetních databází MČ mu byl odepřen, přestože jiní zastupitelé takovým přístupem disponují.