Uzavřené kauzy Tag

V únoru 2011 obdrželo Oživení prostřednictvím Protikorupční linky 199 informace o nehospodárném nakládání s obecním majetkem v obci Jindřichovice. Zastupitelstvo obce v roce 2006 schválilo závazný postup při prodeji pozemků obce, který ovšem v roce 2011 porušilo a pozemky prodalo bez odůvodnění za minimální prodejní cenu.

V průběhu října 2011 obdrželo Občanské sdružení Oživení podnět týkající se možného účelového rozdělení veřejné zakázky v obci Kly. Oživení dlouhodobě bojuje za transparentnost v zadávacích řízeních, a proto na podnět aktivně reagovalo. Zažádalo si o podklady a podalo podnět směřující prošetření úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Na počátku roku 2007 vytvořilo Zastupitelstvo Městské části Praha 6 pracovní skupinu, která měla připravit návrh, jak naložit se strategickými pozemky v blízkosti Vítězného náměstí poté, co bylo rozhodnuto o zastavení plánů vybudovat na nich novou budovu radnice. 
Exposlanec Patera v roce 2008 spolurozhodoval o přiznání dotace na opravu historického domu v Lokti, jehož je v současné době spoluvlastníkem – je to jen náhoda?

Právní poradna Oživení, získala v červnu roku 2011 podnět týkající se možné nedůslednosti při nakládání s obecními pozemky města Šternberk. Dne 28. června byl na úřední desce Městského úřadu Šternberk vyvěšen záměr města prodat pozemek bývalého autobusového nádraží. Oživení shledalo body stanovící kritéria pro výběr...

Projekt Opencard provází od konce roku 2009 silné podezření z neefektivního a nezodpovědného nakládání s veřejným majetkem s podezřením na korupční vazby mezi osobami odpovědnými za projekt na hl. m. Praze a dodavateli projektu. Oživení se od roku 2010 věnuje monitoringu této kauzy se zaměřením na identifikaci škod. Doposud se nepodařilo hl.m. Prahu rozhýbat k efektivnímu vymáhání smluvních sankcí či způsobených škod.