vládní vysvědčení Tag

 Tímhle vysvědčením by se vláda doma moc chlubit neměla. Není sice nejhorší, ale mohlo by být i mnohem lepší. Protikorupční organizace ohodnotily plnění vládní strategie v boji proti korupci v pololetí jejího vládnutí převážně trojkami. Vláda podle Transparency International a sdružení Oživení udělala pozitivní kroky v reformě státních zastupitelství či regulaci lobbingu.
Současná vláda ČR proklamuje boj proti korupci jako jednu ze svých hlavních priorit. Přední české protikorupční organizace hodnotí v polovině běhu Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (dále jen Strategie) jedenáct hlavních programových oblastí, jež považují za prioritní a kterým by se v rámci plnění vládní protikorupční strategie mělo věnovat nejvíce pozornosti a úsilí.