žádost o informaci Tag

Soud nařídil exekuci proti pražskému dopravnímu podniku. Podle nevládní organizace Oživení, která návrh na exekuci podala, dopravnímu podniku hrozí, že nebude moci nakládat se svým majetkem. DPP v roce 2007 odmítl organizaci Oživení poskytnout informace o smlouvách, které uzavřel s firmou Inženýring dopravních staveb, a nereagoval...