Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 6.3.2015

Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 6.3.2015

Na jednání jsme byli upozornění, že na požadavek Evropské komise, bylo nutno pracovat na jiných právních předpisech, a proto nebyl možné pracovat na návrhu nařízení vlády k ochraně oznamovatelů. Ústně nám bylo sděleno, že se v nařízení udělali legislativně-technické změny, nikoliv věcné. Za týden by ovšem mělo jít nařízení již do mezirezortního připomínkového řízení, bohužel další jednání komise bude až po tomto řízení. Opět namítáme, že jsme neměli možnost se materiálem doposud seznámit. Bohužel vzhledem k tomu, že neziskové organizace a další členové (NFPK, Transparency Internationl) – například Jakub Morávek z Karlovy Univerzity nejsou oficiálními připomínkovými místy, není možné oficiálně uplatnit. Navrhujeme, aby byly naše připomínky zohledněny v připomínkách Úřadu Vlády. To prý ale není možné.

Dále jsou projednávány možnosti dotazníkového průzkumu, několik členů přineslo i vlastní návrh dotazníku, který předseda nechává kolovat. Bohužel opět není zcela zřejmé, jak by měl být dotazník zaměřen a jaké by mělo být jeho pojetí, na dalším jednání ale prý už budeme hovořit konkrétně.

Posledním bodem jednání je slovenská právní úprava. Ta je v kostce členům představena předsedou panem Fadrným a posléze několik členů uplatňuje své připomínky.