JSME ČLENEM

Jsme členem Whistleblowing International Network

WIN spojuje a posiluje organizace občanské a občanské společnosti, které hájí a podporují oznamovatele

Jsme členem Otevřených měst

Otevřená města
jsou spolek měst, která prosazují otevřené fungování místní samosprávy, zejména:
>> zveřejňování informací a Open Data,
>> otevřené zadávání veřejných zakázek,
>> zapojování veřejnosti do rozhodování,
>> open source a otevřené technologie.

Jako členové Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci se snažíme ovlivňovat tvorbu protikorupční politiky na vládní úrovni.

 

 

Jsme členem mezinárodní sítě UNCAC Coalition

 

UNCAC Coalition

UNCAC Coalition je celosvětová síť více než 350 organizací občanské společnosti ve více než 100 zemích, které se zavázaly podporovat ratifikaci, provádění a monitorování Úmluvy OSN proti korupci. 

Jsme součástí Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu je nezávislá aktivita nevládních organizací, které se zabývají otázkami dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy.

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání

Koalice pro transparentní podnikání 

je volným sdružením společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2011 a v současnosti sdružuje společnosti napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

Jsme členem ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

 

Největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v České republice. V současnosti sdružuje více jak 380 členů – jak z veřejného, tak neziskového, firemního
i vzdělávacího sektoru, kteří mění svět k lepšímu. Cílem A-CSR je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v ČR.

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

European Commission

European Anti-Fraud Office

Erasmus+

Fond Otakara Motejla

Ministerstvo vnitra České republiky

Nadační fond proti korupci

Norwegian Embassy

Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO)

Nadace Open Society Fund Praha

US Embassy

Bauhaus

Nadace Via

Ministerstvo spravedlnosti

National Endowement for Democracy

OSF Actice citizens fund

Nenech to být

Visegrad Fund

Otidea a.s.

ADLER Czech, a.s.

Bisnode Česká republika, a.s.

Image With Text Over Alt

 

Image With Text Over Alt

Datlab institut

Rekonstrukce státu

Nadační fond nezávislé žurnalistiky