naše projekty

Všechny samosprávy mají ze zákona povinnost nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně. Za porušování této povinnosti ale neexistují žádné fungující sankce, v navíc ČR chybí nezávislá kontrola hospodárnosti samospráv při nakládání s majetkem.

2023

TRANSPARENTNÍ ČESKO

Posvítili jsme si na úroveň transparentnosti samospráv 100 největších měst v naší zemi. Informování občanů o vnitřním dění ve městě považujeme za základ transparentního vládnutí, a to se značně liší město od města. Zákon dává městům laťku úrovně velmi nízko, standardy se značně liší.  Chceme podpořit ta města, která jdou příkladem a dělají „něco navíc“.

Přinášíme přehled, jak se jednotlivá města umisťují ve čtyřech klíčových oblastech transparentnosti:

 • otevřenost samosprávy (transparentnost k občanům),
 • veřejné zakázky (transparentnost k dodavatelům veřejných zakázek),
 • radniční periodika (transparentnost ke čtenářům),
 • ochrana oznamovatelů (transparentnost k zaměstnancům města, kteří mají podezření na nekalé jednání).

 
Vedle žebříčku nabízíme jasná a zcela konkrétní doporučení, jak lze být v jednotlivých oblastech transparentnější. Vše najdete na webových stránkách projektu 
United States of America, Department of State
 

THE CRISIS OF LOCAL JOURNALISM IN THE V4 COUNTRIES AND THE SPECIFIC ROLE OF MUNICIPAL NEWSPAPERS IN

WHISTLEBLOWING NA ŠKOLÁCH

Hlavním cílem projektu je šíření povědomí o ochraně oznamovatelů. Zaměřujeme se na studenty středních škol a  na širokou veřejnost, přičemž v obou případech považujeme za důležité informovat tak, aby to pro danou cílovou skupinu mělo co největší přínos. U studentů, kteří mají zatím spíš menší zkušenosti z pracovního trhu se zaměřujeme na témata, která jim jsou blízká (opisování, doping ve sportu a jiné) a lze na nich ukázat důležitost oznamovatelů a jejich ochrany. Naopak u široké veřejnosti zasazujeme ochranu oznamovatelů do širšího kontextu transparentnosti samospráv. 

Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti

NED

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

Spolek Oživení od srpna 2021 participuje na projektu směřujícímu k posílení demokracie a participace na místní úrovni v období probíhající pandemie Covid 19 i po ní ve střední a východní Evropě.  Projekt byl podpořen programem National Endowment For Democracy a jeho implementace probíhá ve 4 členských zemích.

Tento projekt bude zkoumat krátkodobé dopady pandemie na komunální sféru a podpoří přenos zkušeností a znalostí mezi občanskou společností a obecními aktéry v regionu s cílem vyhodnotit jejich krizové řízení a formulovat, jak se může komunální sféra změnit k lepšímu v období po covid a po něm. Kromě sdílení znalostí a propojení našich obcí usilujeme také o podporu nadnárodní spolupráce v oblastech, jako je transparentnost, odpovědnost a digitalizace.

Shrnutí projektu NED a  Policy paper NED naleznete zde. 

Partneři projektu:

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČR

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
– Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
– Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

MUNICIPAL ZINDEX

Společně s kolegy z Datlab Institutu, z.s. realizujeme projekt, ve kterém navazujeme na osvědčené hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zvané Zindex. Část projektu, která připadá na Oživení, se týká analýzy vnitřních směrnic těch zadavatelů, kteří jsou právě hodnocením Zindex identifikováni jako nejlepší zadavatelé na základě 10 kritérií. Vyžádali jsme si tak celkem 35 vnitřních předpisů obcí a krajů, které budeme v následujícím roce podrobně analyzovat pro získání příkladů dobré praxe a zodpovězení otázky, zda je zde korelace mezi dobrými výsledky v hodnocení Zindex a vnitřními pravidly jednotlivých zadavatelů.  

Donoři a partneři projektu:

U.S. Embassy in  The Czech Republic

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

V právní poradně nabízíme bezplatné expertní a právní poradenství široké škále zájemců z řad veřejnosti. Do poradny přicházejí dotazy a podněty od občanů, politiků – zejména z komunální úrovně, úředníků i novinářů. V rámci poradenství také dvakrát ročně probíhá projekt mobilní právní poradny, Během této doby navštíví tým Oživení řadu obcí a pomáhá místním s konkrétními právními problémy.  

Projekt právní poradny vedeme díky pravidelným grantům na prevenci korupčního jednání, poskytovaným Ministerstvem spravedlnosti (do roku 2018 Ministerstvem vnitra), již stabilně jedenáct let. Jeho cílem je poskytovat bezplatnou pomoc při řešení témat, která se týkají korupčního jednání a nedodržování zákonů, pomáhat občanům i zastupitelům v orientaci v aktuální legislativě, sdílet dobrou praxi, nabízet řešení, která se již v minulosti osvědčila, a občas také poskytovat morální podporu. 

Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti

TRANSPARENTNÍ ČESKO

Posvítili jsme si na úroveň transparentnosti samospráv 100 největších měst v naší zemi. Informování občanů o vnitřním dění ve městě považujeme za základ transparentního vládnutí, a to se značně liší město od města. Zákon dává městům laťku úrovně velmi nízko, standardy se značně liší.  Chceme podpořit ta města, která jdou příkladem a dělají „něco navíc“.

Přinášíme přehled, jak se jednotlivá města umisťují ve čtyřech klíčových oblastech transparentnosti:

 • otevřenost samosprávy (transparentnost k občanům),
 • veřejné zakázky (transparentnost k dodavatelům veřejných zakázek),
 • radniční periodika (transparentnost ke čtenářům),
 • ochrana oznamovatelů (transparentnost k zaměstnancům města, kteří mají podezření na nekalé jednání).

 
Vedle žebříčku nabízíme jasná a zcela konkrétní doporučení, jak lze být v jednotlivých oblastech transparentnější. Vše najdete na webových stránkách projektu 
United States of America, Department of State
 

THE CRISIS OF LOCAL JOURNALISM IN THE V4 COUNTRIES AND THE SPECIFIC ROLE OF MUNICIPAL NEWSPAPERS IN

WHISTLEBLOWING NA ŠKOLÁCH

Hlavním cílem projektu je šíření povědomí o ochraně oznamovatelů. Zaměřujeme se na studenty středních škol a  na širokou veřejnost, přičemž v obou případech považujeme za důležité informovat tak, aby to pro danou cílovou skupinu mělo co největší přínos. U studentů, kteří mají zatím spíš menší zkušenosti z pracovního trhu se zaměřujeme na témata, která jim jsou blízká (opisování, doping ve sportu a jiné) a lze na nich ukázat důležitost oznamovatelů a jejich ochrany. Naopak u široké veřejnosti zasazujeme ochranu oznamovatelů do širšího kontextu transparentnosti samospráv. 

Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti

NED

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

Spolek Oživení od srpna 2021 participuje na projektu směřujícímu k posílení demokracie a participace na místní úrovni v období probíhající pandemie Covid 19 i po ní ve střední a východní Evropě.  Projekt byl podpořen programem National Endowment For Democracy a jeho implementace probíhá ve 4 členských zemích.

Tento projekt bude zkoumat krátkodobé dopady pandemie na komunální sféru a podpoří přenos zkušeností a znalostí mezi občanskou společností a obecními aktéry v regionu s cílem vyhodnotit jejich krizové řízení a formulovat, jak se může komunální sféra změnit k lepšímu v období po covid a po něm. Kromě sdílení znalostí a propojení našich obcí usilujeme také o podporu nadnárodní spolupráce v oblastech, jako je transparentnost, odpovědnost a digitalizace.

Partneři projektu:

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČR

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
– Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
– Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

MUNICIPAL ZINDEX

Společně s kolegy z Datlab Institutu, z.s. realizujeme projekt, ve kterém navazujeme na osvědčené hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zvané Zindex. Část projektu, která připadá na Oživení, se týká analýzy vnitřních směrnic těch zadavatelů, kteří jsou právě hodnocením Zindex identifikováni jako nejlepší zadavatelé na základě 10 kritérií. Vyžádali jsme si tak celkem 35 vnitřních předpisů obcí a krajů, které budeme v následujícím roce podrobně analyzovat pro získání příkladů dobré praxe a zodpovězení otázky, zda je zde korelace mezi dobrými výsledky v hodnocení Zindex a vnitřními pravidly jednotlivých zadavatelů.  

Donoři a partneři projektu:

U.S. Embassy in  The Czech Republic

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

V právní poradně nabízíme bezplatné expertní a právní poradenství široké škále zájemců z řad veřejnosti. Do poradny přicházejí dotazy a podněty od občanů, politiků – zejména z komunální úrovně, úředníků i novinářů. V rámci poradenství také dvakrát ročně probíhá projekt mobilní právní poradny, Během této doby navštíví tým Oživení řadu obcí a pomáhá místním s konkrétními právními problémy.  

Projekt právní poradny vedeme díky pravidelným grantům na prevenci korupčního jednání, poskytovaným Ministerstvem spravedlnosti (do roku 2018 Ministerstvem vnitra), již stabilně jedenáct let. Jeho cílem je poskytovat bezplatnou pomoc při řešení témat, která se týkají korupčního jednání a nedodržování zákonů, pomáhat občanům i zastupitelům v orientaci v aktuální legislativě, sdílet dobrou praxi, nabízet řešení, která se již v minulosti osvědčila, a občas také poskytovat morální podporu. 

Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti

TRANSPARENTNÍ ČESKO

Posvítili jsme si na úroveň transparentnosti samospráv 100 největších měst v naší zemi. Informování občanů o vnitřním dění ve městě považujeme za základ transparentního vládnutí, a to se značně liší město od města. Zákon dává městům laťku úrovně velmi nízko, standardy se značně liší.  Chceme podpořit ta města, která jdou příkladem a dělají „něco navíc“.

Přinášíme přehled, jak se jednotlivá města umisťují ve čtyřech klíčových oblastech transparentnosti:

 • otevřenost samosprávy (transparentnost k občanům),
 • veřejné zakázky (transparentnost k dodavatelům veřejných zakázek),
 • radniční periodika (transparentnost ke čtenářům),
 • ochrana oznamovatelů (transparentnost k zaměstnancům města, kteří mají podezření na nekalé jednání).

 
Vedle žebříčku nabízíme jasná a zcela konkrétní doporučení, jak lze být v jednotlivých oblastech transparentnější. Vše najdete na webových stránkách projektu 
United States of America, Department of State
 

THE CRISIS OF LOCAL JOURNALISM IN THE V4 COUNTRIES AND THE SPECIFIC ROLE OF MUNICIPAL NEWSPAPERS IN

WHISTLEBLOWING NA ŠKOLÁCH

Hlavním cílem projektu je šíření povědomí o ochraně oznamovatelů. Zaměřujeme se na studenty středních škol a  na širokou veřejnost, přičemž v obou případech považujeme za důležité informovat tak, aby to pro danou cílovou skupinu mělo co největší přínos. U studentů, kteří mají zatím spíš menší zkušenosti z pracovního trhu se zaměřujeme na témata, která jim jsou blízká (opisování, doping ve sportu a jiné) a lze na nich ukázat důležitost oznamovatelů a jejich ochrany. Naopak u široké veřejnosti zasazujeme ochranu oznamovatelů do širšího kontextu transparentnosti samospráv. 

Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti

NED

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

Spolek Oživení od srpna 2021 participuje na projektu směřujícímu k posílení demokracie a participace na místní úrovni v období probíhající pandemie Covid 19 i po ní ve střední a východní Evropě.  Projekt byl podpořen programem National Endowment For Democracy a jeho implementace probíhá ve 4 členských zemích.

Tento projekt bude zkoumat krátkodobé dopady pandemie na komunální sféru a podpoří přenos zkušeností a znalostí mezi občanskou společností a obecními aktéry v regionu s cílem vyhodnotit jejich krizové řízení a formulovat, jak se může komunální sféra změnit k lepšímu v období po covid a po něm. Kromě sdílení znalostí a propojení našich obcí usilujeme také o podporu nadnárodní spolupráce v oblastech, jako je transparentnost, odpovědnost a digitalizace.

Partneři projektu:

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČR

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
– Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
– Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

MUNICIPAL ZINDEX

Společně s kolegy z Datlab Institutu, z.s. realizujeme projekt, ve kterém navazujeme na osvědčené hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zvané Zindex. Část projektu, která připadá na Oživení, se týká analýzy vnitřních směrnic těch zadavatelů, kteří jsou právě hodnocením Zindex identifikováni jako nejlepší zadavatelé na základě 10 kritérií. Vyžádali jsme si tak celkem 35 vnitřních předpisů obcí a krajů, které budeme v následujícím roce podrobně analyzovat pro získání příkladů dobré praxe a zodpovězení otázky, zda je zde korelace mezi dobrými výsledky v hodnocení Zindex a vnitřními pravidly jednotlivých zadavatelů.  

Donoři a partneři projektu:

U.S. Embassy in  The Czech Republic

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

V právní poradně nabízíme bezplatné expertní a právní poradenství široké škále zájemců z řad veřejnosti. Do poradny přicházejí dotazy a podněty od občanů, politiků – zejména z komunální úrovně, úředníků i novinářů. V rámci poradenství také dvakrát ročně probíhá projekt mobilní právní poradny, Během této doby navštíví tým Oživení řadu obcí a pomáhá místním s konkrétními právními problémy.  

Projekt právní poradny vedeme díky pravidelným grantům na prevenci korupčního jednání, poskytovaným Ministerstvem spravedlnosti (do roku 2018 Ministerstvem vnitra), již stabilně jedenáct let. Jeho cílem je poskytovat bezplatnou pomoc při řešení témat, která se týkají korupčního jednání a nedodržování zákonů, pomáhat občanům i zastupitelům v orientaci v aktuální legislativě, sdílet dobrou praxi, nabízet řešení, která se již v minulosti osvědčila, a občas také poskytovat morální podporu. 

Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti

2022

ANALÝZA RADNIČNÍCH PERIODIK 2022

Cílem projektu byla analýza předvolebních čísel radničních zpravodajů z pohledu objektivity a
vyváženosti. Regionální média obecně přitahují mnohem méně pozornosti, jak dohledových
orgánů, tak veřejnosti. Při bližším pohledu se ale ukazuje, že jsou to většinou jediné zdroje
informací o dění na lokální úrovni a extrémně ovlivňují názory lidí na dění v regionech, i na
politiku jako takovou.

Výstupy projektu:
Analyzovali jsme radniční zpravodaje 50 největších měst v ČR. Výsledky jsou dostupné na portálu  www.hlasnatrouba.cz

 

NED

NED

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

Spolek Oživení od srpna 2021 participuje na projektu směřujícímu k posílení demokracie a participace na místní úrovni v období probíhající pandemie Covid 19 i po ní ve střední a východní Evropě.  Projekt byl podpořen programem National Endowment For Democracy a jeho implementace probíhá ve 4 členských zemích.

Tento projekt bude zkoumat krátkodobé dopady pandemie na komunální sféru a podpoří přenos zkušeností a znalostí mezi občanskou společností a obecními aktéry v regionu s cílem vyhodnotit jejich krizové řízení a formulovat, jak se může komunální sféra změnit k lepšímu v období po covid a po něm. Kromě sdílení znalostí a propojení našich obcí usilujeme také o podporu nadnárodní spolupráce v oblastech, jako je transparentnost, odpovědnost a digitalizace.

Partneři projektu:

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČR

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

UPGRADUJ SI DEMOKRACII

Projekt si klade za cíl posílit odmítavý postoj veřejnosti ke korupčnímu jednání, a to zejména prostřednictvím posílení občanských kompetencí studentů přípravou moderních a aktuálních výukových materiálů a jejich využitím ve výuce, tak i posilováním občanských kompetencí širší veřejnosti prostřednictvím online nástrojů a kampaní.

Upgraduj si demokracii 2022 

Projekt si klade za cíl posílit odmítavý postoj veřejnosti ke korupčnímu jednání, a to zejména prostřednictvím posílení občanských kompetencí studentů přípravou moderních a aktuálních výukových materiálů a jejich využitím ve výuce, tak i posilováním občanských kompetencí širší veřejnosti prostřednictvím online nástrojů a kampaní. 

Vzdělávací materiály:  

Fungování samosprávy, demokracie v mobilu, pojistky demokracie, transparentnost politiky, radniční zpravodaje a informační pouště.

Webinář k tématu Mediální politiky

Přednáška pro učitele o fenoménu korupce a jejích formách a důsledcích

Projektové dny:

 “V kůži oznamovatele” 

“Co bychom měli změnit v naší obci”

 

 

 

Donoři a partneři projektu:

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

 V rámci poradny jsme tu pro občany, zastupitele, starosty a radní, úředníky a novináře. Pořádáme veřejné debaty, vydáváme newsletter, řešíme kauzy, jezdíme s naší mobilní právní poradnou v rámci tzv.  Bezkorupcetour. Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:

THE CRISIS OF LOCAL JOURNALISM IN THE V4 COUNTRIES AND THE SPECIFIC ROLE OF MUNICIPAL NEWSPAPERS IN

MUNICIPAL ZINDEX 2022

Společně s kolegy z Datlab Institutu, z.s. realizujeme projekt, ve kterém navazujeme na osvědčené hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zvané Zindex. Část projektu, která připadá na Oživení, se týká analýzy vnitřních směrnic těch zadavatelů, kteří jsou právě hodnocením Zindex identifikováni jako nejlepší zadavatelé na základě 10 kritérií. Vyžádali jsme si tak celkem 35 vnitřních předpisů obcí a krajů, které budeme v následujícím roce podrobně analyzovat pro získání příkladů dobré praxe a zodpovězení otázky, zda je zde korelace mezi dobrými výsledky v hodnocení Zindex a vnitřními pravidly jednotlivých zadavatelů.  

Výstupy projektu:  

https://oziveni.cz/2022/11/krabice-od-vina/  

https://www.zindex.cz/category/detail/VELKA_OBEC/22/  

https://www.zindex.cz/category/detail/MALA_OBEC/22/  

https://www.zindex.cz/category/detail/KRAJ/23/  

Donoři a partneři projektu:

U.S. Embassy in  The Czech Republic

 

 

REKOSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
– Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
– Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

2021

NED

NED

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

Spolek Oživení od srpna 2021 participuje na projektu směřujícímu k posílení demokracie a participace na místní úrovni v období probíhající pandemie Covid 19 i po ní ve střední a východní Evropě.  Projekt byl podpořen programem National Endowment For Democracy a jeho implementace probíhá ve 4 členských zemích.

Tento projekt bude zkoumat krátkodobé dopady pandemie na komunální sféru a podpoří přenos zkušeností a znalostí mezi občanskou společností a obecními aktéry v regionu s cílem vyhodnotit jejich krizové řízení a formulovat, jak se může komunální sféra změnit k lepšímu v období po covid a po něm. Kromě sdílení znalostí a propojení našich obcí usilujeme také o podporu nadnárodní spolupráce v oblastech, jako je transparentnost, odpovědnost a digitalizace.

Partneři projektu:

EAT

WIDELY EXPANDING ANONYMOUS TIPPING TECHNOLOGY DEPLOYMENT, OPERATION, AND TRUSTWORTHINESS TO COMBAT CORRUPTION IN EASTERN AND SOUTHERN EUROPE — EAT

 
Spolek Oživení od února 2019 participuje na evropském projektu, jehož cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých jednání – jak pro oznamovatele, tak příjemce oznámení. Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích.
 
Veřejným i soukromým subjektům proto zdarma nabízíme zavedení mechanismu pro anonymní oznamování Globaleaks (GL) a jeho následnou implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.  Globaleaks je software, který jednoduchým způsobem umožňuje komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele i jeho podání za použití moderních kryptografických nástrojů. Oznámení pomocí GL může být anonymní, přesto umožňuje další komunikaci s oznamovatelem.
 

Cílem partnerství v projektu Evropské komise, je rozšířit v 11 zemích EU platformu GlobalLeaks pro bezpečné oznamování (whistelblowing) zástupcům veřejného i soukromého sektoru​. Součástí projektu jsou také komunikační aktivity na celoevropské úrovni – zejména FB a Twitter.

 

Donoři a partneři projektu:

                  

BUILDING OF SOCIAL SUPPORT BASE OF OŽIVENÍ

 

Cílem tohoto projektu je vybudování větší základny podporovatelů a zlepšení síťování s neziskovými organizacemi a aktivními občany. V rámci projektu probíhají úpravy webové stránky, pořádali jsme občanský seminář v Litomyšli a další aktivity. Oživení nastartovalo aktivity zaměřené na vzdělávání, interní rozvoj týmu a podporu komunikace, současně na zviditelnění v širší komunitě společensky odpovědných institucí a organizací v ČR.

 

Donoři a partneři projektu:

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
– Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
– Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

ZPRAVODAJE SAMOSPRÁV 2020

Projekt je zaměřen na analýzu zpravodajů a TV vysílání krajů před krajskými volbami. Cílem je zmapovat zneužívání krajských zpravodajů a nakupovaného regionálního TV vysílání ke předvolební kampani představiteli vedení krajů. Druhým aspektem projektu je aktivní účast na jednání podvýboru pro média a svobodu slova Poslanecké sněmovny, kde proběhnou debaty se zástupci samospráv o kvalitě jejich zpravodaje.

Donoři a partneři projektu:

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

 V rámci poradny jsme tu pro občany, zastupitele, starosty a radní, úředníky a novináře. Pořádáme veřejné debaty, vydáváme newsletter, řešíme kauzy, jezdíme s naší mobilní právní poradnou v rámci tzv.  Bezkorupcetour. Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:

UPGRADUJ SI DEMOKRACII

V rámci projektu Upgraduj si demokracii se prostřednictvím moderních nástrojů  zaměřujeme na zvyšování povědomí o fungování veřejných institucí, možnosti aktivního zapojení a podpory veřejné kontroly.  Skrze využití zážitkové roleplay a dalších forem vzdělávání posílíme postoje k odmítání korupce.

Podporujeme občany v rozvoji jejich znalostí fungování veřejné správy. Prostřednictvím osvětové kampaně posílíme  odmítavé postoje občanů vůči korupčním praktikám.

Zlepšujeme vnímání oznamovatelů nekalého jednání jako protikorupčních hráčů a statečných lidí (příběhy oznamovatelů, zážitková roleplay - zvažování osobních postojů v konkrétních situací a posílení odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, ve kterých trpí většina (např. nepotismus ve výběrovém řízení na pozici ve veřejné instituci a potenciální dopad na efektivitu fungování úřadu a společnost jako celek).

Podporujeme studenty v jejich kompetencích ovlivnit rozhodovací procesy a zprostředkujeme jim dovednosti a postoje aktivního občanství na konkrétních příkladech (webcast-výukové video s případovými studiemi a metodickým zázemím pro učitele nejen ZSV).

Poskytujeme studentům základní orientaci ve fungování samosprávy, vyhledáváním argumentů na zvolené téma a vedení věcné diskuse (webinář), čímž podpoříme jejich zájem o politické dění i jejich budoucí volební účast.

Nabízíme blokový kurz, který umožní praktický nácvik politické debaty včetně vyhledávání argumentů a setkání s místním politikem. Zapojení studenti se naučí: základy fungování samosprávy, principy korupce a negativní důsledky korupce na lokální úrovni, komunikaci s politikem, po kterém chtějí, aby hájil jejich zájem, a jak ovlivnit dění ve svém okolí díky občanské participaci. Také si osvojí zásady argumentace a týmové spolupráce, samostatně vyhledávat a zpracovávat informace, pochopit problém a správně jej interpretovat; zvýší se jejich povědomí o dění v jejich bezprostředním okolí a demokratických procesech v rámci obecní samosprávy; a získají šanci svůj návrh v diskusi s politikem prosadit. 

 

 

Donoři a partneři projektu:

UPGRADE ČESKÝCH KRAJŮ

Cílem projektu je navázat systémovou spolupráci se zástupci samospráv v oblasti zadávání veřejných zakázek a mediální politiky samosprávy. Navazujeme dlouhodobou spolupráci s politickými představiteli samospráv, kterým nabízíme poradenství, revizi interních předpisů a individuálně navržená školení. Naším cílem jsou dobře proškolení představitelé samospráv, kteří budou přijímat a provádět politiky ve jménu odpovědnosti, efektivnosti a transparentnosti.

Donoři a partneři projektu:

U.S. Embassy in  The Czech Republic

2020

EAT

WIDELY EXPANDING ANONYMOUS TIPPING TECHNOLOGY DEPLOYMENT, OPERATION, AND TRUSTWORTHINESS TO COMBAT CORRUPTION IN EASTERN AND SOUTHERN EUROPE — EAT

 
Spolek Oživení od února 2019 participuje na evropském projektu, jehož cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých jednání – jak pro oznamovatele, tak příjemce oznámení. Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích.
 
Veřejným i soukromým subjektům proto zdarma nabízíme zavedení mechanismu pro anonymní oznamování Globaleaks (GL) a jeho následnou implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.  Globaleaks je software, který jednoduchým způsobem umožňuje komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele i jeho podání za použití moderních kryptografických nástrojů. Oznámení pomocí GL může být anonymní, přesto umožňuje další komunikaci s oznamovatelem.
 

Cílem partnerství v projektu Evropské komise, je rozšířit v 11 zemích EU platformu GlobalLeaks pro bezpečné oznamování (whistelblowing) zástupcům veřejného i soukromého sektoru​. Součástí projektu jsou také komunikační aktivity na celoevropské úrovni – zejména FB a Twitter.

 

Donoři a partneři projektu:

                  

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

BUILDING OF SOCIAL SUPPORT BASE OF OŽIVENÍ

Cílem tohoto projektu je vybudování větší základny podporovatelů a zlepšení síťování s neziskovými organizacemi a aktivními občany. V rámci projektu probíhají úpravy webové stránky, pořádali jsme občanský seminář v Litomyšli a další aktivity.

Donoři a partneři projektu:

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

Prevence korupčního jednání.
Odborné a právní poradenství. Konzultace k periodikám. Konzultace k veřejným zakázkám. Podpora anonymního a bezpečného oznamování​. V rámci poradny jsme tu pro občany, zastupitele, starosty a radní, úředníky a novináře. Pořádáme veřejné debaty, vydáváme newsletter, řešíme kauzy, jezdíme s naší mobilní právní poradnou v rámci tzv. Bezkorupcetour.Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:

 

 

ZPRAVODAJE SAMOSPRÁV 2020

Projekt je zaměřen na analýzu zpravodajů a TV vysílání krajů před krajskými volbami. Cílem je zmapovat zneužívání krajských zpravodajů a nakupovaného regionálního TV vysílání ke předvolební kampani představiteli vedení krajů. Druhým aspektem projektu je aktivní účast na jednání podvýboru pro média a svobodu slova Poslanecké sněmovny, kde proběhnou debaty se zástupci samospráv o kvalitě jejich zpravodaje.

Donoři a partneři projektu:

 

2019

REKONSTRUKCE STÁTU

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Od prosazování 9 protikorupčních zákonů se platforma rozkročila šířeji, důležitou agendou se stal například projekt Mantinely demokracie.

Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.

 

Donoři a partneři projektu:


Transparentní účet Rekonstrukce státu

EAT

 
Spolek Oživení od února 2019 participuje na evropském projektu, jehož cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých jednání – jak pro oznamovatele, tak příjemce oznámení. Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích.
 
Veřejným i soukromým subjektům proto zdarma nabízíme zavedení mechanismu pro anonymní oznamování Globaleaks (GL) a jeho následnou implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.  Globaleaks je software, který jednoduchým způsobem umožňuje komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele i jeho podání za použití moderních kryptografických nástrojů. Oznámení pomocí GL může být anonymní, přesto umožňuje další komunikaci s oznamovatelem.
 

Donoři a partneři projektu:

 

                           

Protikorupční právní poradna 2019

Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

 

Donoři a partneři projektu:

 

Ministerstvo vnitra ČR

2018

Protikorupční právní poradna 2018 

Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

 

Donoři a partneři projektu:

 

Ministerstvo vnitra ČR

Radniční periodika/Municipal Newspapers

Radniční periodika/Municipal Newspapers

Projekt Radniční periodika – základ silné demokracie  je zaměřen na téma objektivity a vyváženosti radničních periodik v předvolebním období ve třech státech Visegradu – v České republice, Slovensku a Polsku.

 

Média vydávaná radnicemi nebo jejich podřízenými organizacemi reprezentují lokální úroveň veřejnoprávních médií. Obdobně jako celostátní veřejnoprávní média jsou finacovány z veřejných zdrojů a podléhají veřejné kontrole. Lokální charakter a nízká míra regulace těchto médií přispívají ve velké míře k jejich ovládnutí politickou reprezenatcí a nenaplňování veřejného zájmu, kterým je zejména názorově vyvážené informování o místním dění.

Hlavním cílem projektu je přinést srovnání objektivity lokálních médií pomocí analýzy reprezentativního vzorku 65 periodik největších měst každé země a tím zvyšit povědomí o problematice v době vrcholící kampaně do komunálních voleb na podzim 2018.

 

Donoři a partneři projektu:

VF_logo

 

2017

Protikorupční právní poradna 2018 

Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce GlobaLeaks, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

 

Donoři a partneři projektu:

 

Ministerstvo vnitra ČR

Radniční periodika/Municipal Newspapers

Radniční periodika/Municipal Newspapers

Projekt Radniční periodika – základ silné demokracie  je zaměřen na téma objektivity a vyváženosti radničních periodik v předvolebním období ve třech státech Visegradu – v České republice, Slovensku a Polsku.

 

Média vydávaná radnicemi nebo jejich podřízenými organizacemi reprezentují lokální úroveň veřejnoprávních médií. Obdobně jako celostátní veřejnoprávní média jsou finacovány z veřejných zdrojů a podléhají veřejné kontrole. Lokální charakter a nízká míra regulace těchto médií přispívají ve velké míře k jejich ovládnutí politickou reprezenatcí a nenaplňování veřejného zájmu, kterým je zejména názorově vyvážené informování o místním dění.

Hlavním cílem projektu je přinést srovnání objektivity lokálních médií pomocí analýzy reprezentativního vzorku 65 periodik největších měst každé země a tím zvyšit povědomí o problematice v době vrcholící kampaně do komunálních voleb na podzim 2018.

 

Donoři a partneři projektu:

VF_logo

 

2016

 • Právní a protikorupční poradna
 • Hodnocení transparentnosti krajů – Krajské volby 2016
 • Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR
 • Nejsem blázen, pískám fauly. Měníme postavení oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti.
 • Poraď radním
 • Visegrádská iniciativa pro transparentní městské společnosti
 • Manuál transparentní samosprávy
 • Rekonstrukcestatu.cz

2015

 • Mezinárodní konference: Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančích zájmů občanů EU.
 • Transparentnost městských společností
 • Prosazování protikorupčního institucionálního rámce v zemích střední a východní Evropy
 • Právní a protikorupční poradna
 • Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR
 • Transparency emergency
 • Rekonstrukcestatu.cz
 • Pomáháme pískat korupci
 • Nejsem blázen, pískám fauly. Měníme postavení oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti.
 • Poraď radním

THE CRISIS OF LOCAL JOURNALISM IN THE V4 COUNTRIES AND THE SPECIFIC ROLE OF MUNICIPAL NEWSPAPERS IN

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Velký čtyřletý systémový projekt, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení a ochranu oznamovatelů v České republice. Přestože jde o dlouhodobé téma Oživení, až nyní, téměř po 8 letech snažení se blýská na lepší časy. Díky schválení evropské směrnice na ochranu oznamovatelů musí ČR do roku 2021 schválit i českou legislativu. Dobrý zákon a prováděcí předpisy společně s metodickou podporou jsou jedním z pilířů projektu – účastníme se jednání Rady vlády, pracovní komise k whistleblowingu, jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, připomínkujeme zákon a snažíme se, aby byla schválena skutečně kvalitní legislativa. Druhou důležitou částí projektu je vytvoření tzv. Centra pro ochranu oznamovatelů​ – platformy, která nabídne širší ochranu oznamovatelům díky nasmlouvaným partnerům, poskytne zájemcům všechny potřebné informace pokud se rozhodují pro oznámení a samozřejmě také pomoc těm, kteří již nekalé jednání oznámili. Vše v rámci “pro bono” pomoci (psychologické por., odborníci na šikanu, pracovní právo, novináři, …).

Donoři a partneři projektu:

NED

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY

Posílení demokracie a participace na místní úrovni v období po pandemii ve střední a východní Evropě (2021-2023)

Spolek Oživení od srpna 2021 participuje na projektu směřujícímu k posílení demokracie a participace na místní úrovni v období probíhající pandemie Covid 19 i po ní ve střední a východní Evropě.  Projekt byl podpořen programem National Endowment For Democracy a jeho implementace probíhá ve 4 členských zemích.

Tento projekt bude zkoumat krátkodobé dopady pandemie na komunální sféru a podpoří přenos zkušeností a znalostí mezi občanskou společností a obecními aktéry v regionu s cílem vyhodnotit jejich krizové řízení a formulovat, jak se může komunální sféra změnit k lepšímu v období po covid a po něm. Kromě sdílení znalostí a propojení našich obcí usilujeme také o podporu nadnárodní spolupráce v oblastech, jako je transparentnost, odpovědnost a digitalizace.

Donoři a partneři projektu:

               Funky Citizens

REKONSTRUKCESTATU.CZ

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Oživení se expertně v rámci platformy věnuje zejména dvěma tématům: veřejným zakázkám a whistleblowingu.   Naše aktuálně hlavní aktivity v rámci Rekonstrukce státu:
– Reforma ÚOHS (Antimonopolního úřadu)
– Tvorba metodiky VZMR (Veřejné zakázky malého rozsahu) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

Donoři a partneři projektu:
Transparentní účet Rekonstrukce státu

PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ PORADNA

Protikorupční právní poradna

V rámci poradny jsme tu pro občany, zastupitele, starosty a radní, úředníky a novináře. Poskytujeme bezplatnou právní pomoc obětem a svědkům korupce, střetu zájmů, klientelismu, zneužívání pravomocí a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Zvýšujeme povědomí veřejnosti o projevech korupce, motivujeme občany k veřejné kontrole a podporujeme potenciální oznamovatele nekalých jednání (whistleblowery) z řad zaměstnanců veřejné správy i širší veřejnosti. 

Pořádáme veřejné debaty, vydáváme newsletter, řešíme kauzy, jezdíme s naší mobilní právní poradnou v rámci tzv.  Bezkorupcetour. Protikorupční právní poradna poskytuje již od roku 2011 profesionální služby aktivním občanům, úředníkům a představitelům samospráv, kteří se na nás opakovaně obracejí s žádostí o právní rady v oblastech pokrývajících celou škálu fungování samospráv, nebo poskytují podněty k rozkrývání korupčních kauz, jimž se následně podrobně věnujeme. S tímto úzce souvisí provozování nástroje pro anonymní oznamování korupce Nenechtobýt, který zajišťuje oznamovatelům korupce naprostou anonymitu.

Naší hlavní prioritou je neustále rozvíjet a zefektivňovat nástroje na prevenci korupčních činností a identifikovat hlavní bariéry a rizika, které brání zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Donoři a partneři projektu:

UPGRADUJ SI DEMOKRACII

Upgraduj si demokracii

V rámci projektu posilujeme odmítavý postoj veřejnosti ke korupčnímu jednání, a to zejména prostřednictvím posílení občanských kompetencí studentů. Poskytujeme studentům základní orientaci ve fungování veřejných institucí, vzděláváme je v prevenci korupčního jednání a aktivního občanství, podporujeme jejich kompetence účastnit se rozhodovacích procesů. V rámci projektu vytváříme moderní a aktuální výukové materiály, pracujeme se studenty a vzděláváme pedagogy.

Donoři a partneři projektu:

MUNICIPAL ZINDEX