Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 3.4.2015

Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 3.4.2015

Zástupci Úřadu vlády nejprve představují možnosti technického provedení, kdy je vyloučeno využití bezplatného dotazník od googlu a dále je zvažována varianta serveru na Úřadu vlády. Dále jsou představeny možnosti provedení dotazníku, jejich pro a proti. Nakonec je odhlasována metoda stratifikovaného výběru.

Nakonec je navrženo zrevidovat dotazník, který zpracoval Janusz Konečnýa poslat k němu připomínky do 17. 4. 2015, pak bude dotazník odsouhlasen per rollam do konce dubna.

Nařízení Vlády nabírá dalšího zpoždění. Jsou prý dělány dočišťovací práce. Na jednání mimochodem zazní, že text nařízení mají někteří členové komise k dispozici, například zástupkyně MPSV. Nařízení bylo zasláno k posouzení spolugestorovi, do půlky dubna půjde do mezirezortu, pak bude posláno členům pracovní komise. Je zmiňována nelehká situace MV.

Dále se obecně diskutuje o možnostech komplexní právní úpravy oznamovatelů, kdy je ze strany MPSV navrhováno, aby pro veřejný sektor by to byl změnový zákon a nový zákon pouze pro soukromý sektor. Je avizováno, že v září 2015 bude předložen návrh legislativního řešení, nejpozději v listopadu půjde návrh na Vládu.

MPSV navrhuje, aby se při úřadu Vlády zřídila kancelář, která by měla na starosti metodickou pomoc v oblasti.