Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 5.6.2015

Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 5.6.2015

Jednání je opět zahájeno tématem nařízení k ochraně oznamovatelů. Připomínky oficiálních míst i ostatních členů komise byly písemně vypořádány, připomínky veřejné ochránkyně práv zůstaly vypořádány s rozporem. Zástupce ministerstva vnitra představuje změny, které po vypořádání připomínek nastaly, jedná se zejména o následující:

– prošetřovatel definován ryze jako státní zaměstnanec
– povinnost prošetřovatele kontrolovat obsah schránky každý den
– každý služební orgán stanoví svého prošetřovatele
– zkrácena skartační lhůta z 10 let na 3 roky
– anonymita prostřednictvím zapečetěné obálky
– 30 dní k prošetření
– nakládání s písemnou zprávou, obsahuje i návrh opatření, zaslán i oznamovateli
– výroční zprávu předkládá prošetřovatel MV

Členové dostávají prostor sdělit svá stanoviska k nařízení. Zástupce kanceláře veřejné ochránkyně práv uvádí, že forma nařízení Vlády pro ochranu je nedostatečná. Je zde naprostý deficit mechanismu, který by zajistil ochranu oznamovatelů nad rámec deklaratorního zákazu. Kdyby předpis neexistoval, zůstane stav nezměněn. Nařízení sice muselo být připraveno na rychlo, nicméně VOP se nechce na takové situaci podílet. Proto shledala VOP jako vhodnější variantu trvat na rozporu.

My namítáme, že došlo ke zlepšení orgniazačního zajištění oznámení, ale z hlediska ochrany stále chybí preventivní faktor a nástroj oznamovatele se bránit. Navíc v tuto chvíli je již v podstatě rozhodnuto, nařízení jde na Vládu. Jedná se o schizofrenní stiuaci, kdy přihlížíme schválení něčeho, o čem máme všichni pochybnost a to dokonce i sám předkladatel.

V dalším bodě pokračujeme v představování legislativních doporučení a posléze diskutujeme s některými členy.

Jedná se o poslední jednání před prázdninami, na začátku září by měl být hotov hrubý návrh komplexní ochrany oznamovatelů tak, aby se jím mohla v říjnu zabývat Rada Vlády pro boj s korupcí.