Nejsem blázen, pískám fauly. Měníme postavení oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti.

Nejsem blázen, pískám fauly. Měníme postavení oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti.

Webové stránky projektu: www.piskamfauly.cz

Informace k ochraně oznamovatelů dostupné také zde.

Cíl projektu:

Projekt cílí na zvýšení povědomí o fenoménu oznamování nekalých jednání, dále na poskytnutí konkrétní právní podpory pro oznamovatele. V neposlední řadě zahrnuje advokační aktivity směrem ke komplexní právní ochraně oznamovatelů v ČR.

Konkrétní cíle projektu:

1) Zvýšení ochrany oznamovatelů v právním řádu.
2) Podpora oznamovatelů v konkrétních případech.

Hlavní aktivity:
Cíle projektu budou dosaženy následujícími aktivitami:

1) Informační webové stránky

2) Právní poradenství pro oznamovatele

3) Advokační aktivity pro podporu legislativy

Doba realizace projektu:

1. 4. 2015 – 30. 3. 2016

Celkové náklady projektu: 609 212 Kč

Osoba odpovědná za vedení projektu: 1.4.2015-31.10.2015 Lenka Franková, 1.11.2015 – 30.3.2016 Karel Gargulák

Uskutečněné aktivity projektu:

  • bylo spuštěno zabezpečené rozhraní pro oznamovatele GlobaLeaks
  • byly spuštěny informační webové stránky www.piskamfauly.cz
  • bylo (a stále je) poskytováno právní poradenství pro oznamovatele
  • poslancům a senátorům byla zaslána doporučení pro komplexní legislativní úpravu ochrany oznamovatelů v ČR (position paper a podrobná verze doporučení)
  • byl uskutečněn dotazník mezi soukromými firmami, který byl následně analyzován a vyhodnocen
  • pravidelně jsme se účastnili (a nadále účastníme) setkání pracovní komise předsedy Rady Vlády pro boj s korupcí k whistleblowingu
  • komentovali jsme (a stále komentujeme) aktuální legislativní snahy v oblasti
  • usilujeme o veřejnou osvěta tématu

loga