Postřehy z druhé podzimní Bezkorupce Tour

Postřehy z druhé podzimní Bezkorupce Tour

Již po čtvrté jsme se vydali v rámci mobilní právní poradny na výjezdy přímo za aktivními občany po celé ČR. Z podzimní Bezkorupce Tour můžeme s potěšením konstatovat dva pozitivní postřehy: (1) zvyšuje se informovanost našich hostitelů, povětšinou aktivních občanů a (2) více angažovaných lidí se nebojí vstoupit do politického boje a ovlivňovat lokální správu.

Tato skutečnost se projevila i na tématech podzimní tour, která byla o poznání komplexnější, než na co jsme byli dříve zvyklí. Je zřejmé, že díky prvkům transparentnosti je čím dál obtížnější skrývat nestandardní smlouvy a zakázky a o to složitejší modely je třeba vymýšlet k obcházení zákonů.

Např. v Moravské Třebové bylo jedno ze stěžejních témat propletení městských firem na subdodavatele, které mají ovládat samotní členové vedení města. Našim cílem proto bylo vysvětlit hostitelům prvky corporate governance, které by se měly uplatňovat ve vztahu k městským společnostem. Jelikož mezi nimi byli i zástupci opozičních zastupitelů, vysvětlili jsme jim možnosti, které mohou ve vztahu k městským společnostem uplatňovat v rámci výkonu svého mandátu. Pro představitele městských společností začínají pravděpodobně těžké časy, pokud budou chtít před zastupiteli dále něco skrývat.

V menších obcích kolem Prahy zaznamenáváme notorický problém s developery, kteří chtějí tato lukrativní místa obsadit často poměrně agresivním způsobem. Zastupitelstvo je tak postaveno před hektickou situaci, kdy je pod tlakem okamžitě nutné odsouhlasit smlouvu s developerem, neboť “taková možnost se jinak již nebude nikdy muset opakovat”. Takový přístup developera by měl sám o sobě vzbudit pochybnosti. Stejně jako smlouvy napsané ve značný neprospěch obcí. O něco složitější situace pak nastává, když developerem je samotný představitel obce. Zde je třeba si dát dvakrát dobrý pozor na to, co je na zastupitelstvu předkládáno. Doporučovali jsme tedy primárně kvalitní smluvní zajištění plánů developera, aby obec po pár letech nezjistila, že na místě, kde měl stát podle původních plánů malý dům pro seniory, stojí obří hotel s casinem.

Naopak v Mníšku pod Brdy jsou strašákem spíše dotační peníze než ty soukromé. Obec by ráda postavila velkou multifunkční halu. Občané se obávají o udržitelnost takového projektu, který by v případě neúspěchu mohl obecnímu rozpočtu “zlomit vaz”.

Na návštěvě v Humpolci jsme se setkali s neskutečně zapálenými aktivními občany, ale i s dopravcem, se kterým se na Vysočině potýká nejedna obec, a to v ne zrovna dobrém světle. Opět jsme se pak utvrdili v tom, jak je složité vysvětlovat, že hloupá politická rozhodnutí nemohou být jen tak napadána u soudu, ale hlavně ve volbách.

Na závěr jsme zavítali opět na naši oblíbenou jižní Moravu, kde jsme se v Hodoníně setkali se zástupci hned tří zdejších obcí. Zdejším tématem č. 1 jsou dotace a jejich neuvážené čerpání v minulosti, s jejímiž důsledky se obce potýkají i několik dalších let. Naše doporučení tak směřovala primárně k procesu před podáváním žádostí o dotace, kdy si obce musí velmi dobře zvážit možná rizika svých záměrů. Pouze formální prodiskutování takových záměrů a rizik často vede takřka ke kolapsu celé obce.

Již potřetí v rámci Bezkorupce tour jsme se sešli v rámci obce, která disponuje skládkou. Jde z našeho pohledu již téměř o fenomén znamenající budoucí problémy. Tyto obce jsou často daleko bohatší než jejich sousedé, což vede k velkému pokušení vedoucích představitelů, jak s nimi nakládat. Opět rezonovalo téma městských společností, které mohou i na menších obcích vzbuzovat značné pochybnosti.

I tentokrát se nám potvrdilo, jak silné nástroje veřejnost i jednotliví zastupitelé mají v rukou, pokud chtějí ve svých obcích změnit chování vedoucích představitelů k lepšímu. Zejména právo na informace je však třeba uplatňovat důsledně a uvážlivě, což bylo ostatně i nejčastější sdělení, kterým jsme naše setkání končili.

Na jaře 2017 nás snad čeká další výjezd v rámci Bezkorupce tour, který již dnes napjatě očekáváme.

Za Oživení, o.s.,

Marek Zelenka