Zápisky z podzimní Bezkorupce tour

Zápisky z podzimní Bezkorupce tour

V roce 2017 proběhl již třetí ročník Bezkorupce tour. Výjezdní právní poradna je stále žádaná a i pro nás často velmi inspirativní. Podzimní tour ve dnech 16. října až 19. října se opět nesla ve znamení stovek ujetých kilometrů – zastavili jsme ve Vimperku, Mutěnicích, Buku u Přerova, Moravských Budějovicích, Mníšku pod Brdy a Lipnici nad Sázavou – a aktivních občanů, dobrovolníků a zastupitelů, kteří mají chuť a energii rozvíjet svoji obec. Díky výborným zkušenostem z jarní tour jsme také náš tým znovu posílili o ambasadory – tedy o zástupce se zkušeností z politické praxe, kteří rozšířili naše poradenství o perspektivu reálné politiky.

Do  Vimperku s námi na skvělou veřejnou debatu zavítala bývalá místostarostka Černošic Daniela Göttelová. Hlavním tématem veřejné debaty byla příprava stavby nového biatlonového stadionu v areálu Vodník. Tento projekt získal ve Vimperku zaryté zastánce i odpůrce a debata, na které byli přítomni oba tábory, tak chvílemi byla více o emocích než o podstatě věci. Jako Oživení jsme si tak vyzkoušeli trochu netypickou roli, kdy jsme místo snahy nalézt řešení spíše moderovali probíhající debatu. Na druhou stranu bylo velmi přínosné, že se sešli zástupci obou názorů v jedné místnosti a prodiskutovali spolu některé kolující dezinformace.

Druhý den jsme se cestou do Mutěnic zastavili v Buku u Přerova, kde aktivní občané již dlouhodobě bojují proti dostavbě dálnice D1, která vede přes úložiště popílku v těsné blízkosti obce. Těžba popílku zatěžuje životní prostředí, což doléhá především na občany žijící v dolní části obce. Jelikož však stavba již probíhá, nezbývá občanům mnoho jiného, než pravidelné měření ovzduší a snaha dohodnout se se stavební firmou na co nejšetrnějším přístupu k těžbě.

V Mutěnicích byla naší ambasadorkou zastupitelka Hodonína Terézia Mlýnková Išková. Tato návštěva byla závěrečným vyvrcholením naší pomoci s dlouholetou kauzou, která se týkala zakázky na přeložení kanalizace u Základní školy Mutěnice. Téměř dva roky trvající úsilí opozičních zastupitelů nakonec vyústilo v trestní stíhání starosty za porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužiti pravomoci úřední osoby. Stavební dozor a technický dozor investora je stíhán za napomáhání. V této fázi se opět na pořadu dne objevilo časté téma mnoha obcí – jak zajistit zákonnou povinnost vymáhat škodu po odpovědných osobách, protože obec se stále nepřihlásila k vymáhání škody u soudu.  

Další město rozdělené velkým projektem je Mníšek pod Brdy. Na nás se obrátili členové základního článku hnutí Brontosaurus Kandík, kteří jsou nyní v dlouhodobé opozici k  místní radnicí. Spor se vede o Pavilon, nové kulturní centrum spojené s rozšířením místní školy. Na schůzce, na které byl s námi i bývalý senátor Oldřich Kužílek, se tak řešil především obecní zpravodaj a způsoby jak se domoci omluvy v případě, že vyšel článek, který se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby anebo dobrého jména právnické osoby.

Návštěva v Moravských  Budějovicích se týkala především podezřelé zakázky na opravu náměstí. Aktivní občané zde jsou spíše na počátku svého úsilí kontrolovat jednání radnice. Na schůzce se tak řešilo právo na informace, veřejné zakázky a způsoby jejich zneužití a nakonec možnosti, jak efektivně hlídat provedení stavební zakázky. Domluvena byla dlouhodobější spolupráce.

A jak se říká, to nejlepší na konec. Do Lipnice nad Sázavou  s námi přijel starosta Žďáru nad Sázavou, Zdeněk Navrátil a společně s námi vyslechl neuvěřitelný příběh o tom, jak také může vypadat starostování na malé obci. Bývalý starosta byl odsouzen ke 4 letů za zneužití pravomoci veřejného činitele, padělání veřejné listiny, podvod, úvěrový podvod, dotační podvod a zpronevěru. Starosta je ve výkonu již od roku 2015, ale město se stále neodhodlalo přihlásit o náhradu škody. Přihlášených sporů by bylo mnoho a podrobné vyčíslení požadavků by stálo více než případná náhrada škody, protože bývalý starosta si příliš nelámal hlavu s rozlišováním mezi svými a obecními penězi, stejně jako mu nečinilo problém si potřebné dokumenty zajistit paděláním.

Za Oživení, o.s.

Šárka Trunkatová

 

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva Vnitra ČR