Zápisky z jarní Bezkorupce tour 2018

Zápisky z jarní Bezkorupce tour 2018

Jjiž od roku 2015 vyjíždí naše právní poradna pravidelně do různých českých, moravských a slezských měst. Letošní jarní tour proběhla na přelomu měsíce května a června, v termínu od 28.5. do 1.6.2018. Opět jsme navštívili mnoho míst, kde se aktivní občané –  velice často budoucí kandidáti v podzimních komunálních volbách – nebo zastupitelé potýkají s nedostatkem informací z vlastní radnice, s netransparentně zadanými zakázkami a někdy i přílišnými ambicemi starosty.

První den jsme vyrazili na sever Čech do Teplic. Zde jsme se setkali s opozičními zastupiteli jedné z malých obcí u Teplic. Tématem schůzky byla obecná práva a povinnosti zastupitele – právo na informace, neslučitelnost funkcí, činnost a funkce kontrolního výboru, právo na otištění článku v městských novinách. Právě tady se potýkají se starostou, který příliš nerozlišuje rozdíl mezi osobním a obecním a snaží se eliminovat jakékoliv odlišné názory.

Po Teplicích nás již čekala zaplněná školní učebna v Čelákovicích. Veřejná debata se točila především kolem transparentnosti veřejného rozhodování a zapojení občanů do rozhodování obce, otázek jak hospodárně nakládat s veřejným majetkem a dlouholetému tématu v Čelákovicích – jak zajistit, že město bude vymáhat uznanou škodu po odpovědných osobách.

Druhý den jsme navštívili Plzeňský kraj a aktivní občany ve Vejprnicích, kteří se poprvé chystají kandidovat v komunálních volbách. Na schůzce se řešilo základní právní minimum pro zastupitele, ale také jedno vážnější podezření na střet zájmů jedné ze zastupitelek, která pracuje ve společností, pomáhající městu získávat dotace a zároveň prý působila ve výběrové komisi pro rozdělování peněz z krajské akční skupiny.

Následující den naše poradna vyrazila směr na Moravu. První zastávka proběhla v Brně – Vinohrady, největší místní sídlištní městské části. Zde jsme se setkali s aktivními občany a mladým opozičním zastupitelem. I tady jsme tématicky řešili především právní minimum zastupitele –  probrali jsme radniční periodikum a možnosti jeho zlepšení, jak žádat o informace jako zastupitel a jako občan a jaké jsou vlastně možnosti opozice efektivně kontrolovat vedení radnice.

Další den jsme se zastavili v Břeclavi a v Mutěnicích. V Břeclavi na nás čekalo početné obecenstvo složené z aktivních občanů a několika zastupitelů, kteří se snaží kontrolovat především veřejné zakázky zadávané radnicí.  Řešily se zejména investiční zakázky a možné omezení soutěže v případech, kde se sešlo málo nabídek a také zakázky malého rozsahu a nastavení dobrých interních pravidel pro jejich zadávání.

V Mutěnicích jsme se sešli se zkušenými zastupiteli a prošli jsme nové investiční akce obce. Zároveň se debatovalo o prozatimních  výsledcích dlouhleté kauzy, se kterou jsme v Mutěnicích pomáhali a která se nyní nachází u okresního soudu.

Poslední páteční zastávka proběhla v Olomouci, kde jsme s jedním opozičním zastupitelem nedaleké malé obce probírali detaily několika veřejných zakázek, které panu zastupiteli přišli podezřelé.

 

Všem zúčastněným děkujeme za pozvání a těšíme se na podzimní výjezd!

 

Zpracovala: Šárka Trunkátová