Co je nekalé jednání?

V zásadě kdokoli. Nejčastěji se s nekalým jednáním setkáváme v práci. Upozornit na něj tedy můžete i vy bez ohledu na to, v jaké pozici se nacházíte. Můžete být zaměstnanec v pracovním nebo služebním poměru, dodavatel, stážista, odborník, dočasný pracovník, externí poradce anebo dokonce bývalý zaměstnanec či někdo, kdo se o věci dozvěděl od blízkého člověka.

V angličtině se lidem, kteří se takto ozvou, říká whistleblowers (doslova ti, kteří pískají na píšťalku). Pojem má evokovat rozhodčího, který pronikavým pískáním upozorňuje na porušování pravidel.

Právo informovat nebo zveřejnit informace o nekalých praktikách je dané svobodou projevu a zároveň jde o výraz vlastních morálních hodnot i uvědomění si své odpovědnosti vůči společnosti.