Jaká pravidla pro ochranu oznamovatelů aktuálně platí?

  • nestihli jsme schválit česká zákon, ale od prosince 2021 platí povinnosti vyplývající z přímé účinnosti Evropské směrnice.
  • povinnost zavést vnitřní oznamovací systémy mají státní úřady, samosprávy nad 10 tisíc obyvatel a další veřejné instituce, přehledně je to sepsáno v metodice ministerstva spravedlnosti
  • soukromý sektor do schválení českého zákona tuto povinnost nemá, což ale neznamená, že se nemůže připravovat. Povinnost budou mít s největší pravděpodobností firmy nad 50 zaměstnanců.
  • ochranu mají oznamovatelé, kteří oznámí porušení evropského práva v 10 směrnicí vymezených oblastech. Rozšíření na další porušení přinese až český zákon.
  • ani evropská směrnice ani návrh českého zákona nesledují motiv oznamovatele. Ale v případě vědomě nepravdivého oznámení může být oznamovatel sankcionován pokutou.
  • směrnice i návrh českého zákona upřednostňují oznámení uvnitř organizací. Ministerstvo spravedlnosti nyní spravuje tzv. externí oznamovací kanál. Je ovšem čistě na oznamovateli, který způsob oznámení využije – zda věří vlastnímu zaměstnavateli, nebo spíše ministerstvu, případně policii nebo správním úřadům. (Kapitola II, článek 7 EU Směrnice: 2.   Členské státy vybízejí k podávání oznámení spíše prostřednictvím interních kanálů pro oznamování před využíváním externích kanálů pro oznamování, pokud lze porušení účinně řešit interně a pokud se oznamující osoba domnívá, že nehrozí odvetná opatření.)

Pro více informací navštivte naši stránku whistleblowingcenter.cz