Materiály pro učitele

1. Fungovaní obcí - Kvíz

Rozlišit stát od samosprávy dělá problém dospělým, natožpak dětem. Kdo je za co zodpovědný, jaké mají politici odměny nebo co je uvolněný a neuvolněný zastupitel, k tomu všemu slouží lekce od Oživení, z.s. Hravou formou pomocí 10 kvízových otázek objasní žákům základní pojmy a provede je fungováním obecní samosprávy, volebním systémem nebo volebním právem.

1. FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY – ANOTACE

2. FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY – PRO UČITELE

3. FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY – PRO ŽÁKY

4. FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY – OBRÁZEK PRO EVOKACI

2. Demokracie v mobilu

„Mobil má každý. A i mobilu lze využít pro budování důvěry ve stát. Náš stát už nyní publikuje značné množství informací ve formě, která je i žákům snadno dostupná v mobilech. Stačí vědět, kde hledat. 
V této hodině si žáci zahrají na marketingové specialisty vývojářské firmy. Dostanou za úkol seznámit se a pochopit výhody a potřebu pro veřejnost jedné z veřejně dostupných webových aplikací. Následně je budou mít za úkol „prodat“ ostatním skupinám a přesvědčit je, že zrovna jejich webová aplikace je ta nejlepší. 
Bez jakéhokoli instalování a trablů lze např. nahlížet do katastru nebo do obchodního rejstříku.

1. DEMOKRACIE V MOBILU – ANOTACE

2. DEMOKRACIE V MOBILU – PRO UČITELE

3. Pojistky demokracie

Karl Popper řekl: 
„Vlády by se měly soustředit spíše na snižování utrpení než na to, aby se pokoušely vykonat co nejvyšší možné dobro.“
Podstatou demokracie je její samoopravná schopnost. Už když jdeme k volbám, víme, že si nevybíráme ani dokonalou stranu, ani dokonalé kandidáty, protože za pár let půjdeme k volbám znovu, abychom provedli nový výběr. Zdánlivá slabost demokracie je zároveň její největší výhodou.

1. POJISTKY DEMOKRACIE – ANOTACE KURZU

2. POJISTKY DEMOKRACIE – INFORMAČNÍ LIST PRO UČITELE

3. POJISTKY DEMOKRACIE – PRO ŽÁKY – CITÁTY

4. POJISTKY DEMOKRACIE – ÚVODNÍ KLIP

4. Transparentnost politiky - kvíz

„Žáci pomocí kvízu a samostatného cvičení pochopí stranický systém v ČR, angažovanost občanů v politických stranách a financování politických stran.
Samostatnou aktivitou si zahrají na auditory prezidentských kampaní. Pochopí, proč dostávají strany peníze ze státního rozpočtu a proč je dobré mít stropy pro sponzory politických stran a pro politické kampaně.“

1. TRANSPARENTNOST POLITIKY – ANOTACE

2. TRANSPARENTNOST POLITIKY – PRO UČITELE

3. TRANSPARENTNOST POLITIKY – PRO ŽÁKY

 

5. Radniční zpravodaje - kvíz

„Dokážeme rozpoznat manipulaci? Jak číst média, která vydávají samy obce?
Mediální trh zažívá transformaci na digitální věk a dlouhodobou krizi příjmů. Žurnalistika, jak ji známe, bývá nahrazována PR články, které se tváří jako nezávislé zpravodajství.
V některých oblastech ČR jsou jediným zdrojem informací radniční zpravodaje, které jsou placeny z daní a nesplňují standardy novinářské práce.
Studenti díky kvízu a cvičení pochopí, co jim vlastně chodí zdarma do schránek a jak číst zpravodaje kriticky. Vysvětlí si, co je ne-objektivní a ne-vyvážený článek. Řekneme si, co jsou informační pouště a jaký mají dopad na společnost.

1. RADNIČNÍ ZPRAVODAJE A INFORMAČNÍ POUŠTĚ – ANOTACE

2. RADNIČNÍ ZPRAVODAJE A INFORMAČNÍ POUŠTĚ – PRO UČITELE KVÍZ + ODPOVĚDI

3. RADNIČNÍ ZPRAVODAJE A INFORMAČNÍ POUŠTĚ – KVÍZ PRO STUDENTY

4. RADNIČNÍ ZPRAVODAJE – ÚVODNÍ KLIP: JISTĚ, PANE MINISTŘE!

6. Co bychom měli změnit v naší obci

V projektové dvouhodinovce se žáci dozví, jak funguje jejich obec, jak obec informuje občany o svém dění, kdo jsou jejich zastupitelé.

Žáci se pokusí sami iniciovat změnu.

1. CO BYCHOM MĚLI ZMĚNIT V NAŠÍ OBCI – ANOTACE

7. V kůži oznamovatele

DALL·E 2024-06-04 20.11.18 - An illustration of a professional individual holding a megaphone, speaking out with confidence. The background includes abstract elements like gears a

„Oznamovatelé? Whistlebloweři? Nebo práskači, udavači a zrádci?
V české společnosti je zakořeněný pocit, že “držet basu” proti systému (režimu), je něco, co se očekává a co je správně. Jenomže za každou velkou přírodní katastrofou, za každým korupční skandálem či sportovním dopingem jsou oznamovatelé, kteří se neozvali ze strachu z odvety.

1. V KŮŽI OZNAMOVATELE – ANOTACE

2. V KŮŽI OZNAMOVATELE – MODELOVÉ PŘÍBĚHY

3. V KŮŽI OZNAMOVATELE – PRO A PROTI

4. V KŮŽI OZNAMOVATELE – WHISTLEBLOWEŘI V POPKULTUŘE

5. V KŮŽI OZNAMOVATELE – POPIS ROLÍ KE HŘE

6. V KŮŽI OZNAMOVATELE – INSPIRAČNÍ ZDROJE PŘÍBĚHŮ

7. V KŮŽI OZNAMOVATELE – KLIP: CO JE WHISTLEBLOWING