vyslepičit nebo ututlat?

Je správné se ozvat, když vidíte nějakou nepravost.

Každý pátý Čech se podle průzkumu Behavio setká v práci s neetickým a protiprávním jednáním. Mnoho lidí ale takové jednání neřeší nebo se pouze svěří rodině či přátelům. Důvody jsou různé. V průzkumu lidé nejčastěji zmiňují skepsi, že podnět nebude nikdo řešit, obavy ze ztráty práce nebo strach, že se zhorší vztahy s kolegy. Oznámit protiprávní jednání prostě není jednoduché a zvlášť v zaměstnání to chce odvahu. 

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA OZNAMOVATELŮ

Příběhy, které naleznete níže, představují situace, které se na pracovišti mohou běžně stát. Pokud zůstává takové jednání utajeno a neřeší se, může mít vážné následky.  Naopak oznámením můžete pomoct zachránit veřejné prostředky, životní prostředí, lidské zdraví či přímo někomu život.

I vy se tak můžete ocitnou v situaci, kdy se budete rozhodovat jestli VYSLEPIČIT nebo UTUTLAT a v našem kvízu si můžete rovnou vyzkoušet, zda byste se v příkladových situacích stali oznamovateli.

JAK SE ROZHODNETE? 

Co si zvolíte?

Co si zvolíte?

Co si zvolíte?

Co si zvolíte?

Co si zvolíte?

Co si zvolíte?

Co si zvolíte?

Co si zvolíte?

PODĚLTE SE S NÁMI O VÁŠ PŘÍBĚH

 

Oznamování (whistleblowing) je nejčastěji spojováno s velkými kauzami, jako je například příběh Edward Snowdena. Ale ve skutečnosti se týká jakéhokoliv protiprávního jednání, které se odehraje na pracovišti.

 

Setkali jste se někdy s takovým případem na pracovišti nebo jste se sami museli rozhodovat, zda nějaké protiprávní jednání oznámíte? Podělte se s námi o své příběhy.

  JAKÝ JE AKTUÁLNÍ STAV A MOŽNOSTI OCHRANY OZNAMOVATELŮ V ČR

   

  V České republice stále ještě nemáme zákon na ochranu lidí, kteří se rozhodnou oznámit protiprávní jednání v rámci své práce.  Návrh zákona se nyní projednává ve sněmovně a Oživení aktivně podporuje jeho schválení. Oznamování protiprávních jednání pomáhá v odhalování korupce a podvodů, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví. Bez informací od oznamovatelů se mnoho případů protiprávního jednání a podvodů nevyřeší kvůli chybějícím důkazům.

   

   • Zákon chrání veřejný zájem tím, že protiprávní jednání, která se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svojí prací, budou náležitě prošetřena. Nevztahuje se tedy například na řešení sousedských sporů.
   • Pokud oznamovatel upozorní na protiprávní jednání, je chráněn před odvetnými opatřeními nadřízených a dalších osob v obdobném postavení. Oznamovatel však nemá nárok na ochranu, jestliže učiní vědomě nepravdivé oznámení.

   

  Oznamovatelemje kdokoliv, kdo oznámí protiprávní jednání v souvislosti s výkonem práce. Vedle zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru se může jednat například o dodavatele nebo stážistu, ale také například bývalého zaměstnance, který na jednání upozorní až po odchodu ze zaměstnání.

  Chcete vědět více informací o ochraně oznamovatelů nebo si myslíte, že jste v práci narazili na protiprávní jednání a rádi byste se poradili?

  Navštivte náš web  pískám fauly

  Projekt Ochrana oznamovatelů je realizován v rámci programu Active Citizens Fund.