Staňte se členy Klubu přátel a přispějte na lepší společnost.

Staňte se členy Klubu přátel a přispějte na lepší společnost.

Souhlasíte s námi, že bojovat s korupcí má smysl?

Pro činnost naší organizace, která každodenně dohlíží na činnost našich politiků a úředníků a snaží se prosazovat změny, které vedou k odpovědnější správě věcí veřejných, je důležitá nezávislost a zachování objektivního přístupu. Jedním ze zásadních pilířů finanční stability je stálá základna podporovatelů, kteří sdílejí námi prosazované hodnoty. Jen s podporou dárců, kteří mohou přispívat na chod organizace byť jen drobnou částkou, můžeme vytvořit potřebný, skutečně nezávislý finanční zdroj.

Staňte se členy Klubu přátel Oživení a podpořte pravidelným příspěvkem naše protikorupční aktivity.

Vaše podpora dodá našemu hlasu potřebnou sílu!