Zapojte se

Korupce deformuje a ohrožuje základní principy demokracie a způsobuje vážné škody na našem hospodářství.  Jednou z opravdu kritických oblastí jsou veřejné zakázky. Představují primární oblast obchodních vztahů mezi veřejným sektorem a soukromými firmami a jsou atraktivním nástrojem pro realizaci korupčních transakcí, kdy se skrze neefektivní či zbytečné zakázky...

Korupce prorůstá českou společnost již řadu let. Našim cílem je omezovat její vliv a efektivně ji čelit. Přidejte se k nám a napište nám Váš podnět k boji proti korupci.  ...

Souhlasíte s námi, že bojovat s korupcí má smysl? Pro činnost naší organizace, která každodenně dohlíží na činnost našich politiků a úředníků a snaží se prosazovat změny, které vedou k odpovědnější správě věcí veřejných, je důležitá nezávislost a zachování objektivního přístupu. Jedním ze zásadních pilířů finanční stability...