Ucelený rozbor celé problematiky

Jelikož postoj ÚOOÚ má navzdory zmíněným mnohem vstřícnějším interpretacím zákona vážný dopad na postoj obcí, rozhodli jsme se v roce 2012 v rámci platformy Bezkorupce k pořízení komplexní analýzy problematiky ve všech jejích rovinách. Z důvodu větší objektivity jsme k ní nechali vypracovat oponentní posudek.

Oba dokumenty (jak analýza, tak posudek) uzavírají jednoznačně: české zákony nakladou pořizování ani zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstev principiální překážky. Je sice nezbytné dbát několika zásad předběžné opatrnosti, které zabrání zbytečnému zasahování do soukromí jak účastníků jednání, tak osob, jejichž údaje se v jeho průběhu zmiňují, nicméně tyto případy jsou spíše okrajovými jevy a při střízlivém přístupu není větší problém je dodržet. Oba materiály jsou přístupné ke stažení zde:

Oldřich Kužílek: Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

 

Permalink.