Dotace jako příjem samosprávy

Dotace představují významný pilíř financování obcí. Obce mohou žádat o dotace z řady dotačních programů, financovaných z evropských nebo národních zdrojů.

 

V rámci národních zdrojů čerpají obce dotace ze státního rozpočtu – z programů vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy, ze státních mimorozpočtových fondů, z krajského rozpočtu skrze dotační programy jednotlivých krajů.

V rámci evropských zdrojů mohou obce čerpat dotace ze strukturálních fondů a Kohezního fondu. Z fondů EU je financováno celkem 26 různých Operačních programů (OP) na území ČR. Operační programy se pak dělí na tzv. „Prioritní osy“ a na „Oblasti podpory“. V rámci oblastí podpory jsou formulovány jednotlivé dotační tituly. Více k operačním programům naleznete zde.

 

Permalink.