Kde lze dotace získat/kdo je poskytuje?

Zdroji dotací jsou zejména:

 

  • státní rozpočet (dotace schválené rozpočtovým zákonem a dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa),
  • rezortní kapitoly (na organizace převedené z ministerstev na kraje),
  • státní fondy (Státní fond tržní regulace, Státní fond životního prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury, Státní fond rozvoje bydlení, Pozemkový fond),
  • územní samosprávné celky (kraje, obce),
  • mimostátní zdroje (především z EU).

 

Permalink.