Ministerstvo vnitra: Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Na základě prvního citovaného rozsudku přehodnotil Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra při poskytování konzultací obcím své dříve opatrné stanovisko a již nepovažuje za potřebné pořizování souhlasu zaznamenaných osob pro účely nahrávání, stejně jako obcím schvaluje zpřístupňování obcí pořízených záznamů z jednání na základě žádosti podle zákona 106/2000 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Viz. např. vyřízení žádosti o informaci Magistrátem Ústí nad Labem ze září 2012. Detailní rozbor této otázky pak provedl tento odbor v případu odvolání proti rozhodnutí Jihomoravského kraje. Z rozhodnutí je zjevné, že se odbor drží interpretace rozsudku posvěceného Nejvyšším správním soudem a nikoliv rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Případný vývoj postupu ODK MV po psárském rozsudku zatím neznáme.

 

Permalink.