Obecný postup žadatele/příjemce dotace

Základní kroky, které obnáší proces k získání podpory ve formě dotací ze strukturálních fondů (nebo z národních a krajských dotačních programů) lze shrnout do několika fází:

 

1) Vymezení a definování zadání projektu/Naplánování projektu

  • Identifikace projektových možností – výzev k předkládání žádostí (popř. zpracování projektové studie)
  • Zpracování projektové žádosti
  • Předložení projektové žádosti
  • Uzavření smlouvy o financování a realizaci projektu dle projektové žádosti
  • Výběrové řízení na dodavatele – (pokud aktivity nebude provádět sám žadatel)

 

2) Realizace projektu

  • Realizace projektu musí probíhat v souladu se smlouvou o financování a realizaci projektu, která může také obsahovat zpřesnění toho, co bylo v projektu schváleno jinak oproti projektové žádosti (přepracovaný rozpočet, atd…)

 

3) Kontrola a vyhodnocení projektu

  • Kontroly průběhu realizace
  • Zpracování monitorovacích zpráv (průběžná kontrola)
  • Vyúčtování plateb (proplacení způsobilých výdajů)

 

Permalink.