Postoj ÚOOÚ – většinový právní názor?

Ačkoliv ÚOOÚ svůj postoj prezentuje jako „většinový odborný právní názor“ (viz. např. připomínky k novele zákona o obcích, krajích a Praze, str. 3), množství institucí i jednotlivců s ním nesouhlasí. V praxi se to projevuje zejména tím, že desítky obcí záznamy nadále zveřejňují navzdory obeznámenosti s postojem ÚOOÚ. I další „hráči“ však zastávají odlišnou pozici: jsou jimi Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, který mj. provádí dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí, krajů a hlavního města Prahy, Legislativní rada vlády, tedy poradní orgán vlády složený z právníku zejména z akademického prostředí, soudy, ale i jednotliví právníci, kteří postoj ÚOOÚ kritizují.

 

Permalink.