Škody vzniklé realizací projektu Opencard a odpovědnost ze jejich vznik

Oživení se, vzhledem k evidentním pochybením v projektu Opencard a odmítavému postoji vedení hl. m. Prahy k přiznání pochybení, vyčíslení a vymáhání škod způsobených realizací projektu, zaměřilo na proces identifikace a vymáhání škod v projektu Opencard.

Proto Oživení zpracovalo na základě dostupných informací vlastní analýzu škod způsobených při realizaci projektu Opencard a odpovědnosti za jejich vznik, ze které vyplývá, že byly rozpočtu hl. m. Prahy způsobeny škody v odhadované výši 42,8 mil. Kč, jejichž náhradu mají odpovědné orgány hl. m. Prahy povinnost vymáhat po odpovědných osobách.

V březnu 2010 byla analýza Oživení spolu s oznámením o škodách zaslána náměstkovy primátora hl. m. Prahy Milanu Richterovi, který je od počátku roku 2010 odpovědný za vedení projektu Opencard.

Jelikož Oživení nedostalo žádnou odpověď, vydalo na konci dubna 2010 k problematice tiskovou zprávu a zároveň veřejně vyzvalo Radu hl. m. Prahy k zajištění řádné identifikace škod, prošetření osobní odpovědnosti za jejich vznik a vymáhání náhrady škod po odpovědných osobách.

V květnu 2010 Oživení obdrželo odpověďod náměstka primátora Milana Richtera, který konstatuje, že k žádným pochybením na straně dodavatele – společnosti Haguess nedošlo a tudíž není nutno žádné škody identifikovat a vymáhat.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář