Oživení v médiích

Čeho se dopouští tajemník Úřadu městské části Praha 10 Martin Slavík , který opakovaně odmítá vydat konkrétní požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ)? To není zcela jasné. Vyřizování žádostí o informace podle InfZ spadá poněkud absurdně do samostatné působnosti obcí. To teoreticky znamená, že by...

Náš právník Marek Zelenka se dne 12.4.2016 vyjádřil v Události a v Českém rozhlasu Plus k problémům výstavby českých dálnic. Oživení vypracovalo tři případové studie popisující konkrétní systémové nedostatky v plánování, zadávání a realizaci dopravních staveb. Bohužel, Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD vnímá naše kritické závěry jako...

"Spor kolem Zahrady Čech řešilo sdružení Oživení, které se zabývá transparentností veřejného sektoru a na něž se litoměřické ANO obrátilo s žádostí o konzultaci. "Jelikož je smlouva na dobu určitou, zájem EXPO CZ investovat do areálu výstaviště s postupem času klesá," soudí právník Oživení Marek Zelenka." Čtěte...

"Pleticha se do komise dostal jako náměstek jabloneckého primátora pro rozvoj, což je funkce, kterou zastává vedle té poslanecké. Na Pletichovu podjatost upozornilo v dubnu protikorupční občanské sdružení Oživení a poslalo podnět k přezkoumání tendru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Byl jsem jmenován členem, ale...

Úsek D1 u Přerova, který je jedním posledních nedokončených částí dálnice před Ostravou, se může prodražit. Důvodem je střet zájmů dozoru, projektantů a stavaře, ale i jezírko u skládky, které může způsobit problémy v podloží. Tvrdí to občanská sdružení Dopravní Federace a Oživení. Více v článku...