Oživení v médiích

Praha - Občanské sdružení Oživení a iniciativa Vyměňte politky společně spustily projekt mapující boj s korupcí v českých městech a obcích. Protikorupční mapa umístěná na webu má podle Jaroslava Kuchaře z iniciativy Vyměňte politiky napomáhat kultivování komunální politiky. Projekt podpořilo částkou ve výši několika tisíc...

Firma Wolfstein, která z poloviny patří sokolovskému radnímu pro bezpečnost Janu Kropáčkovi (ODS), má reklamu ve všech varovných SMS zprávách odcházejících z portálu městské policie na mobilní telefony občanů. Opoziční zastupitel chce celou záležitost prověřit. "Z dotace a městských financí se postavil systém, ale už nebyly...

Obecně prospěšná společnost Otevřená společnost uvítala, že se téma objektivity v radničních periodikách, které otevřela před pěti lety, seriózně projednává v rámci protikorupční strategie vlády ČR.
Rozhovor se Štěpánem Rattayem,  ředitelem Oživení, o korupci, jejích příčinách a boji s ní ze strany občanské společnosti a vlády.
2.9.2010    Moderní obec    19    Téma - veřejné zakázky Kritici stávajícího způsobu zadávání veřejných zakázek většinou poukazují na nevhodnou právní úpravu, která nezaručuje jejich dostatečnou transparentnost a kontrolu. Mnoho sporných míst umožňuje manipulaci a korupci v zadávacím procesu. Situace je ještě rizikovější u tendrů malého rozsahu, které nejsou procesně upraveny v zákoně a zadavatel nemusí dodržovat minimální právní požadavky. Tyto zakázky přitom tvoří u samospráv velmi vysoký podíl.
22.10.2010    Brněnský deník    str. 09    Názory jak vidí korupční vazby vznikající v komunální politice Média nás už stihla zásobit nejrůznějšími diagramy, tabulkami a mapkami plnými údajů o stranách a lokálních politicích, kteří nám budou následující čtyři roky vládnout. To je ovšem ta viditelná sféra politiky. Ovšem existuje ještě ta méně zřetelná, o níž se pak dozvídáme většinou až se zpožděním, ze zpráv o policejním vyšetřování, případně o soudech. Ano, mám na mysli korupci, která není cizí ani tomu zdánlivě „nejnižšímu“ patru politiky - politice komunální. V ní po nedávných volbách některá bratrstva přetrvala, jiná byla vystřídána dalšími.