Oživení v médiích

Českolipané mohou hodnotit plnění protikorupčních opatření, která se zavázala radnice. Česká Lípa se zapojila do projektu Bez korupce.
Nové soutěže na těžbu dřeva v Lesích ČR začnou už v dubnu. Proběhnou podle kontroverzního plánu ministra zemědělství Ivana Fuksy, který dvakrát shodila ze stolu vláda, aby jej potřetí pouze vzala na vědomí.
Zbytečně vyhozené miliony a účelově snížené nájemné. Tak hodnotily dvě zprávy kontrolorů okolnosti, za nichž byly v éře bývalého ministra vnitra Ivana Langera z ODS pronajaty lázeňské domy patřící tomuto resortu.
V komunálních volbách loni v říjnu jsme byli svědky radikální proměny vedení řady obcí a měst. Občané tak dali jasně najevo svůj netolerantní postoj ke klientelismu a korupci. Teď je řada na nově zvolených komunálních politicích, aby důvěru voličů nezklamali a přešli od slibů ke konkrétním činům.
Velký boj korupci vyhlásili v letošním roce na hranické radnici. Jako hlavní podnět chtějí použít takzvané Protikorupční desatero, které zpracovalo sdružení Oživení.
Jestliže se Přerovu a Hranicím podaří jejich protikorupční balíček pevně svázat, mohou se zařadit do nové celostátní aktivity s názvem Mapa měst bez korupce.
Nevládní organizace Oživení se zabývá protikorupčními opatřeními, které se týkají obcí a měst. O jaké jde a v čem mohou být pro naše obce inspirací? Těmito otázkami se budeme zabývat ve vydání pořadu Člověk a obec.