Další audit v Bémově úřadu. Zakázky jdou proti zákonu

Téměř půl milionu korun zaplatil pražský magistrát za personální analýzu a přeobsazení svého dvacetihlavého PR oddělení.Zakázka je v rozporu s vnitřními předpisy magistrátu pro zadávání veřejných zakázek, neboť oba tendry proběhly bez uveřejnění, utajeně.

Téměř půl milionu korun zaplatil pražský magistrát za personální analýzu a přeobsazení svého dvacetihlavého PR oddělení.Zakázka je v rozporu s vnitřními předpisy magistrátu pro zadávání veřejných zakázek, neboť oba tendry proběhly bez uveřejnění, utajeně.

Mohlo dojít i k porušení zákona o veřejných zakázkách, protože není jasné, jestli byly dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení.

Jak se o těchto zakázkách vítězné firmy dozvěděly, není jasné.

Dokončení viz Aktualne.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn