Netransparentní losování uchazečů v Ústí nad Labem

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj druhostupňovým rozhodnutím potvrdil uložení pokuty 300 tisíc korun Statutárnímu městu Ústí nad Labem za pochybení při zadávání veřejné zakázky.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj druhostupňovým rozhodnutím ze dne 4. února 2010 potvrdil uložení pokuty 300 tisíc korun Statutárnímu městu Ústí nad Labem.

Důvodem jsou závažná pochybení při zadávání veřejné zakázky na I. etapu revitalizace městského centra. Cena dané veřejné zakázky činila více než 139 milionů korun.

Zadavatel se při výběru realizátora projektu, kterým se stala společnost EUROVIA CS, a.s. dopustil řady pochybení. Počet zájemců o zakázku omezil losem na šest. Toto losování však v únoru 2005 proběhlo pouze za účasti zástupců zadavatele. Takovýto způsob výběru zájemců je však netransparentní, neboť v něm zcela absentoval prvek veřejné kontroly. Zadavatel rovněž nepřipustil možnost účasti na losování zástupcům jednotlivých uchazečů, příslušné protokoly pak neobsahují popis způsoby, jakým bylo losování provedeno.

Dokončení viz Úřad na ochranu hospodářské soutěže.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn