Poděbrady neoprávněně zrušily zakázku na odpadové služby

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj uložil svým pravomocným rozhodnutím sankci ve výši 80 000 Kč městu Poděbrady za nezákonné zrušení veřejné zakázky.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj uložil svým pravomocným rozhodnutím sankci ve výši 80 000 Kč městu Poděbrady za nezákonné zrušení veřejné zakázky „Správa odpadových služeb pro rok 2009-2012 – město Poděbrady“.

Město Poděbrady vypsalo v říjnu 2008 uvedenou veřejnou zakázku a rozčlenilo ji na čtyři části – svoz komunálního odpadu, svoz tříděného odpadu, provoz a dozor nad stacionárními sběrnými místy, výsyp košů. Každou z těchto částí přitom mohl získat odlišný dodavatel, což se také posléze stalo. Pro plnění jednotlivých částí zakázky byly vybrány společnosti AVE Kolín s.r.o., Marius Pedersen a.s. a .A.S.A., spol. s r.o. Rada města Poděbrady výsledky zadávacího řízení v únoru 2009 odsouhlasila, avšak zastupitelstvo města o dva měsíce později zakázku zrušilo s odkazem na neefektivnost. Zadavatel následně oznámil uchazečům zrušení zakázky.

Úřad se začal okolnostmi zakázky zabývat na základě návrhu jednoho z uchazečů i z vlastního podnětu. Ke zrušení veřejné zakázky může dle zákona zadavatel přikročit pouze v okamžiku, kdy odpadly důvody pro pokračování zadávacího řízení v důsledku podstatné změny okolností, jež zadavatel nemohl v době před zahájením řízení předvídat a ani je nezpůsobil.

Dokončení viz ÚOHS.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn