Praha 3 rozdělila zakázku na dvě

Městská část Praha 3 dostala 70 tisíc korun pokuty za pochybení při uzavírání mandátních smluv na prodej bytových a nebytových jednotek.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím ze dne 7. dubna 2010 uložil pokutu 70 tisíc korun městské části Praha 3. Důvodem jsou závažná pochybení při uzavírání mandátních smluv na komplexní realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek.

Zadavatel rozdělil v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně. V důsledku toho nebylo provedeno zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Dokončení viz ÚOHS.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn