Transformace Opencard na dceřinou společnost DPP

Mimo deklarované snahy hl. m. Prahy o účast strategických partnerů v projektu Opencard a marketingových aktivit s cílem zapojit do systému více uživatelů, stojí za zmínku zejména klíčové rozhodnutí Rady hl. m. Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy z 25. března 2010 o zřízení společnosti Opencard jako dceřiné společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. do konce roku 2010. Tato transformace je z hlediska budoucí transparentnosti a možnosti kontroly projektu Opencard značně riziková a nesystematická:

  • tato dceřiná společnost bude mimo dosah kontroly členů Zastupitelstva hl. m. Prahy, bude pouze pod výhradní kontrolou DPP a. s.,
  • elektronická jízdenka je pouze jednou z aplikací karty Opencard, není proto zřejmý logický důvod, proč by měly být služby zajišťovány pod Dopravním podnikem. Dopravní podnik také nemusí mít dostatečné kapacity pro hladký provoz dalších aplikací jako je parkování, čtenářský průkaz a elektronická peněženka,
  • Dopravní podnik dlouhodobě ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím a i když se jedná o společnost ve 100% držení města, chová se při svém hospodaření značně netransparentně, např. nezveřejňuje žádné informace o zadávaných a realizovaných veřejných zakázkách. V případě hospodaření dceřiné společnosti Opencard hrozí stejná netransparentnost.

Ideálním řešením by proto bylo založení společnosti Opencard přímo pod kontrolou hl. m. Prahy za předpokladu, že by tato společnost transparentně nakládala se svým majetkem.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář