Otevřenost zadávacích řízení v ČR

Otevřenost zadávacích řízení v ČR (Oživení, 2011)

Analýza zpracovaná ve spulupráci s CERGE-EI v rámci projektu Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR. Analýza se snaží odpovědět na otázku, nakolik jsou soutěže o veřejné zakázky v ČR otevřené většímu počtu uchazečů a j tak využitu konkurenčního prostředí pro získání optimální nabídky pro zadavatele. analýza identifikuje možné překážky v současném systému veřejných zakázek, které brání efektivnějšímu zapojení tržním mechanismů do zadávání zakázek. Zároveň analyzuje případné dopady vládního návrhu novely zákona o veřejných zakázkách (květen 2011) na větší otevřenost soutěží.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář