Radniční periodika musí být i pro opozici

Obecně prospěšná společnost Otevřená společnost uvítala, že se téma objektivity v radničních periodikách, které otevřela před pěti lety, seriózně projednává v rámci protikorupční strategie vlády ČR. V roce 2005 zahájila Otevřená společnost o.p.s. analýzu fenoménu radničních periodik. Pilotní průzkum, který analyzoval 60 periodik po třech číslech, vedl k vytvoření metodiky. Na to v roce 2006 navázal rozsáhlý projekt sdružení Oživení, na kterém Otevřená společnost o.p.s. spolupracovala a který analyzoval již 100 periodik po pěti číslech. Oba projekty byly realizovány s podporou Nadace Open Society Fund Praha. Výstupem projektu Radniční periodika bylo posouzení stavu cenzury, zneužití veřejných prostředků, informačních schémat, ale zejména doporučení pro zlepšení stavu, který jsme široce prezentovali ve sdělovacích prostředcích. Oživení o.s. k tématu vydalo informační leták. »Průměrný podíl názorů, odlišných od názorů vedení radnice, zaujímal pouze 2,6 % tiskové plochy popisující činnost radnice. To nelze nazvat jinak než jako rozsáhlou cenzuru, « připomněl jedno ze zjištění Oldřich Kužílek, který na projektu od počátku spolupracuje.

Článek viz Moderní obec.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Sorry, the comment form is closed at this time.