Stanovisko nevládek k nekvalitnímu návrhu zákona o státních úřednících

Oživení, Good Governance, Inventura demokracie, Nadační fond proti korupci, Ekologický právní servis, Transparency international ČR připravili společné stanovisko k návrhu zákona o státních úřednících, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení a vládě má být předložen do konce února. Přečtěte si deset důvodů, proč je návrh nekvalitní a nezajistí podmínky pro nestranný výkon úřednictva a efektivní fungování státu.

Zákon upravující fungování státní správy a jejích zaměstnanců je klíčovým zákonem v boji proti politickým machinacím a rozkrádání státu. Připravovaný zákon o úřednících má zrušit neúčinný Služební zákon (č. 218/2002 Sb.), přitom však neřeší většinu důležitých systémových a koncepčních prvků zajišťujících odpolitizování státní správy, které jsou ve Služebním zákonu kvalitně upraveny.

Pouze nezávislí úředníci, kteří budou vybíráni pro své schopnosti a ne pro politické konexe, kteří budou odměňováni na základě výkonů, ne loajality, mohou být více imunní vůči korupčnímu chování, které vede k rozkrádání peněz českých občanů. Zároveň musí zákon regulující státní správu zefektivnit a zkvalitnit systém výkonu státní správy, skrze jasné nastavení systému řízení státní služby a zajištění personální kontinuity. Kvalitní zákon musí zavést pro úředníky mj. transparentní systém výběrových řízení, transparentní systém odměňování a hodnocení, nestranné personální řízení ve státní správě a právní ochranu úředníků.

Nic z toho nový návrh zákona o státních úřednících nepřináší a jeho přijetí by fakticky uzákonilo podmínky pro zpolitizovanou, nekvalitní a neodbornou státní správu. Protože dobrý zákon o státní správě nutně potřebujeme, je podle nás třeba aktuální nekvalitní návrh jednoznačně odmítnout.

Co je špatně na aktuálním návrhu zákona o státních úřednících? Přečtěte si shrnující stanovisko nevládek. Případně zasílejte do 22.2.2013 připomínky na adresu [email protected]. Je třeba být slyšet!

 

Za Oživení, o.s.

Lenka Petráková

mobil: 724011102

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář