Rekonstrukce státu: Zřiďme mechanizmus pro dohled nad financováním politických stran

Vaše financování politických stran je stále naprosto neprůhledné. Takový vzkaz včera vyslalo české vládě GRECO – Skupina států proti korupci při Radě Evropy. Průhledné financování politických stran je i jedním z bodů, které prosazuje protikorupční projekt Rekonstrukce státu. Zákon, který by průhledné financování stran řešil, se už tři čtvrtě roku zasekává na vládě.

GRECO v aktuální zprávě kritizuje, že Česká republika nesplnila z devíti doporučení k úpravě financování politických stran ani jediné a že vláda odmítla zřízení nezávislého kontrolního úřadu.

Magdaléna Klimešová z Rekonstrukce státu k tomu říká: „Financování stran je u nás dlouhodobě neřešeným problémem. Současný stav umožňuje neprůhledné a černé financování. Velké strany ovšem trvale blokují vznik nezávislého orgánu, který by měl nad financováním stran dohled a mohl by udílet sankce.“

Současné znění vládního návrhu zavádí povinné transparentní účty, a to nejen pro kampaně, ale pro celé hospodaření stran, přísnější reportování účetnictví a jeho zveřejňování na internetu. Pozitivní opatření je také to, že veškerá politická inzerce musí nést jasné označení zadavatele. Návrh však na základě politického zadání nezahrnuje vznik kontrolního orgánu, který by mohl na hospodaření politických stran dohlížet.

Po odmítnutí nezávislého úřadu, který by byl nejvhodnějším a nejefektivnějším nástrojem, navrhlo Ministerstvo vnitra zřízení aktivní žalobní legitimace občanů a právních subjektů a řešení problémů v rámci správního soudnictví. Efektivnost tohoto řešení je však sporná.

„Za nejlepší řešení nadále považujeme nezávislý kontrolní úřad, který by navíc vyplnil mezeru v soustavě dohledových protikorupčních institucí. Je dobře, že Rada Evropy potřebu jeho zřízení tak razantně připomenula,“ doplňuje Radim Bureš.

„Není čas zákon dále odkládat, je třeba ukázat jasnou politickou vůli situaci změnit. Aktuální kritika GRECO je přímo zdrcující,“ dodává Klimešová.

Rekonstrukce státu bude usilovat o to, aby strany v parlamentu nalezly takový kompromis, který bude znamenat, že financování politiky se skutečně zprůhlednění a při obcházení zákona budou následovat jasné sankce.

Požadavky Rekonstrukce státu v oblasti financování politických stran:

• transparentní účty na veškeré účetnictví,

• veškeré finanční transakce nad 10.000 Kč pouze bezhotovostně,

• vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny,

• výroční a finanční zprávy v elektronické podobě online,

• auditování stranických firem podle pravidel, která dopadají na politické strany,

• samostatný transparentní účet pro příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění

• samostatného vyúčtování výdajů na kampaň,

• povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele,

• rotace auditorů (maximálně 3 roky po sobě),

• kontrola stran zastoupených v Poslanecké sněmovně dvěma nezávislými auditory,

• efektivní sankce a osobní zodpovědnost za hospodaření strany.

Celé znění tiskové zprávy

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář