ÚOHS nezískal ani po roce zadávací dokumentaci

Dnes máme roční výročí od podání podnětu ÚOHS k prošetření postupu zadavatele Akademie výtvarných umění v Praze (AVU). Úřad sice sdílí naše pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, ale protože se mu ani po roce nepodařilo získat kompletní zadávací dokumentaci, řízení z moci úřední zatím nezahájil.

Oživení podalo podnět k prošetření postupu zadavatele 31.7.2012.

Na základě opakované žádosti o informace jsme se v dubnu 2013 dozvěděli, že ÚOHS trvalo celých 8 měsíců, než od zadavatele získal alespoň částečnou zadávací dokumentaci. Naše pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele sice úřad sdílí, ale kvůli neúplným podkladům zatím řízení z moci úřední nezahájil.

Ani v polovině června 2013 neměl ÚOHS k dispozici úplnou zadávací dokumentaci, neboť AVU mu ji ani na základě výzvy z 15.5.2013 neposkytl.

Vyhne se Akademie výtvarných umění v Praze postihu tím, že nedodá nikdy kompletní zadávací dokumentaci?

Využije ÚOHS možnosti a uloží AVU pokutu dle  ust. § 62 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu za to, že nezasláním dokumentace zadavatel ztížil postup Úřadu?

V obdobných věcech ÚOHS již pokutu zadavatelům uložil.

Více o kauze AVU: http://bit.ly/1bIJJa

Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář