Liberecký kraj neakceptuje pravomocné rozhodnutí soudu – škoda za 1,3 mil. Kč

Liberecký kraj dal výpověď  svému zaměstnanci Ing. Miroslavu Kroutilovi.  Ing. Miroslava Kroutil podal žalobu o neplatnost výpovědi, přičemž soud  prvního stupně jeho argumentům o neplatnosti výpovědi zcela přisvědčil a rozsudek nabyl právní moci.

S ohledem na neplatnost výpovědi, tak vznikla zaměstnavateli, tj. Libereckému kraji- Krajskému úřadu Liberec, povinnost uhradit Ing. Miroslavu Kroutilovi náhradu platu, a to v souladu s ustanovením § 69 odst. 1 ZP. Liberecký kraj byl tak nucen uhradit částku ve výši 1, 3 mil. Kč (představující náhradu platu včetně uvedených povinných odvodů ze strany zaměstnance a zaměstnavatele).

Oživení  vyzvalo  kraj k vymáhání škody vzniklé na majetku kraje v důsledku neplatně ukončeného pracovního poměru s Ing. Miroslavem Kroutilem po odpovědných osobách.   Ve stanovisku kraje a konceptu odpovědi pana hejtmana na naši výzvu, která bude projednávána na zasedání zastupitelstva dne 26.11.2013  jsou však obsažena nepravdivá tvrzení a právní kvalifikace provedená krajem je v rozporu s literou zákona.

Upozorňujeme zejména na zcela kuriózní právní názor kraje, kdy dle něj  pravomocný rozsudek soudu nemá žádnou relevanci, neboť dle postoje kraje je zcela v jeho intencích , zda se uvolí rozhodnutí soudu akceptovat.

V současnosti intenzivně připravujeme vyjádření k  postoji kraje, jež předneseme dne 26.11.2013 na uvedeném zasedání zastupitelstva.

Více informací naleznete na stránkách věnovaných této kauze.

Stav ke dni 24.11.2013

Vaše dotazy zodpoví Andrea Kohoutková, tel. 774 73 72 79

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář